Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2009

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt) - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. november 2014 3. kvartal 2014 Økt råoljeproduksjon, redusert gassproduksjon
20. august 2014 2. kvartal 2014 Økt oljeproduksjon og redusert gassproduksjon
20. mai 2014 1. kvartal 2014 Økt olje- og gassproduksjon
3. mars 2014 4. kvartal 2013 Redusert petroleumsproduksjon i 2013
3. januar 2014 3. kvartal 2013 Redusert petroleumsproduksjon
18. september 2013 2. kvartal 2013 Redusert petroleumsproduksjon
28. januar 2013 3. kvartal 2012 Mer gass og NGL gir økt petroleumsproduksjon
7. oktober 2011 2. kvartal 2011 Nedgang i petroleumsproduksjonen
6. juli 2011 1. kvartal 2011 Nedgang i petroleumsproduksjonen
25. februar 2011 4. kvartal 2010 Nedgang i samlet petroleumsproduksjon i 2010
18. oktober 2010 2. kvartal 2010 Mer gass gir liten endring i samlet petroleumsproduksjon
25. juni 2010 1. kvartal 2010 Nedgang i petroleumsproduksjonen
4. mars 2010 4. kvartal 2009 Nedgang i den samlete petroleumsproduksjonen i 2009
1. desember 2009 3. kvartal 2009 Liten økning i petroleumsproduksjonen
17. september 2009 2. kvartal 2009 Liten reduksjon i petroleumsproduksjonen