9051_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
9051
Liten økning i petroleumsproduksjonen
statistikk
2009-12-01T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)3. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning i petroleumsproduksjonen

På norsk kontinentalsokkel ble det i de ni første månedene av 2009 produsert 177,4 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er en liten økning på 0,4 prosent sammenliknet med samme periode i 2008. Ser man på de ulike produktene hver for seg, ble det produsert mindre olje og NGL, mens gass- og kondensatproduksjonen økte noe.

Samlet produksjon av olje (inklusiv kondensat og NGL). Januar-september 1994-2009. 1 000 Sm3

Siden 2001 har oljeproduksjonen i Norge sunket, reduksjonen fortsetter i år. Til sammen ble det produsert 85,9 millioner Sm3 o.e i årets ni første måneder, mot 90,7 millioner Sm3 o.e for samme periode i 2008. Dette tilsvarer en reduksjon på 5,3 prosent eller 4,8 millioner Sm3 o.e. Det var 59 felt som produserte olje i utgangen av september 2009, seks flere enn i samme periode året før. Ekofisk var det første norske feltet som startet oljeproduksjonen i 1971, og det er det feltet på norsk sokkel som produserer mest olje i dag. I de ni første månedene av 2009 var produksjonen på Ekofisk på 8,4 millioner Sm3 o.e olje.

Gassproduksjon

I de ni første månedene i 2009 ble det produsert 76,2 millioner Sm3 o.e gass, dette er en økning på 7,3 prosent, eller 5,2 millioner Sm3 o.e, sammenliknet med samme periode i 2008. Gassproduksjonen stod for 42,9 prosent av den totale petroleumsproduksjonen. Det er 50 felt på norsk sokkel som produserer gass, fem flere enn på samme tidspunkt sist år. Det største gassfeltet er Troll som produserte 18,1 millioner Sm3 o.e i årets ni første måneder.

Samlet produksjon av naturgass. Januar-september 1994-2009. Millioner Sm3

NGL og kondensat

I de ni første månedene av 2009 ble det produsert omtrent 11,9 millioner Sm3 o.e NGL, dette er liten reduksjon på 0,6 prosent sammenliknet med samme periode i 2008. Mange av feltene som produserer NGL, har marginal produksjon, Åsgard er det feltet som har størst NGL-produksjon på norsk sokkel, med 2,3 millioner Sm3 o.e i de seks første månedene i år. Produksjonen av kondensat utgjorde 3,4 millioner Sm3 o.e., en økning med 14,2 prosent.

Tabeller: