123488_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
123488
Mer gass og NGL gir økt petroleumsproduksjon
statistikk
2013-01-28T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer gass og NGL gir økt petroleumsproduksjon

Til tross for at den norske oljeproduksjonen reduseres, bidrar økt NGL- og gassproduksjon til at den samlede petroleumsproduksjonen øker i de tre første kvartalene i 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.

Samlet produksjon av olje (inkl. NGL og kondensat) og gass. Januar-september 1995-2012. 1 000 Sm3

I de ni første månedene i år ble det produsert 83,8 millioner Sm 3 o.e. gass. Dette er en økning på hele 10,9 million Sm 3 o.e., eller 14,9 prosent. Gassproduksjonen stod for 50 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen, mens oljeproduksjonen stod for 40 prosent. NGL og kondensat stod for henholdsvis rett under 8 og 2 prosent.

Tre nye felt startet gassproduksjon i 2012; Islay, Gaupe og Marulk. Det var 56 felt som produserte gass de ni første månedene av 2012. De tre største feltene var Troll, Ormen Lange og Åsgard med henholdsvis 28,3, 20,1 og 10,8 prosent av den totale gassproduksjonen.

 Samlet produksjon av naturgass. Januar-september 1995-2012. Mill. Sm3

Redusert oljeproduksjon

Siden år 2000 har oljeproduksjonen sunket, og utviklingen fortsetter. Den samlete oljeproduksjonen endte på 67,7 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e.) i de ni første månedene i 2012. Dette er en reduksjon på 5,4 millioner Sm 3 o.e., eller 7,4 prosent, sammenliknet med samme periode i 2011.

Det ble produsert 13,3 millioner Sm 3 o.e. NGL (flytende gassfraksjoner), en økning på 1,4 millioner Sm 3 o.e., eller 11,7 prosent. Produksjonen av kondensat endte på 3,4 millioner Sm 3 o.e., en reduksjon på 1,9 prosent.

Hvis man ser på oljeproduksjonen inkludert NGL og kondensat, endte den samlete produksjonen på 84,4 millioner Sm 3 o.e., dette er omtrent 4 millioner Sm 3 o.e. eller 4,5 prosent mindre enn sist år.

Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL). Januar-september 1995-2012. 1 000 Sm3 o.e.

Det var 68 felt som produserte olje i løpet av 2012. Ekofisk, Grane og Troll var de tre feltene som hadde størst produksjon med henholdsvis 8,4, 8,1 og 7,7 prosent av total oljeproduksjon. Fem nye oljefelt startet produksjon i 2012; Alta startet produksjonen i oktober, mens Gaupe, Islay, Marulk og Oselvar startet opp i april.

Tabeller