54233_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
54233
Nedgang i petroleumsproduksjonen
statistikk
2011-07-06T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i petroleumsproduksjonen

Den samlede petroleumsproduksjonen i 1. kvartal 2011 endte på 61 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med de tre første månedene i 2010.

Samlet produksjon av naturgass. Januar-mars. 1995-2011. Millioner Sm3

Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL). Januar-mars. 1995-2011. 1 Sm3

Produksjonen av råolje endte på 25,7 millioner Sm3 o.e. i 1. kvartal 2011. Dette er en reduksjon på hele 7,8 prosent eller 2,2 millioner Sm3 sammenlignet med 1. kvartal 2010. Det var totalt 64 felt som produserte råolje, en øking på syv felt, jamfør samme periode i 2010. Grane og Ekofisk var de største oljeproduserende feltene med henholdsvis 9 prosent og 8,5 prosent av total produksjon. Produksjonen av råolje utgjorde 42 prosent av samlet petroleumsproduksjon. Den samlede produksjonen av råolje inkludert NGL og kondensat utgjorde i overkant av 50 prosent.

Mindre naturgass

I de tre første månedene av 2011 ble det produsert 30,2 millioner Sm3 o.e. naturgass, noe som tilsvarer en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2010. Produksjonen av gass utgjorde likevel nesten 50 av den samlede petroleumsproduksjonen. Troll og Ormen Lange fortsetter å være de største feltene med henholdsvis 32 prosent og 19 prosent av total gassproduksjon. Det var 52 felt som produserte naturgass i 1. kvartal 2011.

Samlet produksjon av olje (inkludert NGL og kondensat) og gass. Januar-mars. 1995-2011. 1 000 Sm3 o.e.

NGL og kondensat

Produksjonen av NGL og kondensat utgjorde henholdsvis 6,3 prosent og 1,8 prosent av samlet petroleumsproduksjon i 1. kvartal 2011. Produksjonen av NGL hadde en nedgang på over 10 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2010 og endte på 3,8 millioner Sm3 o.e. Åsgård står som største felt med hele 32 prosent av total NGL produksjon. Produksjonen av kondensat hadde en oppgang på 1,4 prosent og endte på i overkant av 1 millioner Sm3 o.e.

Trym er et nytt felt som startet opp med olje- og gassproduksjon i midten av februar.

Tabeller: