148657_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
148657
Redusert petroleumsproduksjon i 2013
statistikk
2014-03-03T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert petroleumsproduksjon i 2013

Samlet produksjon av olje og gass (inkludert kondensat og NGL) endte på 215 millioner Sm3 oljeekvivalenter i 2013. Dette er en reduksjon på omtrent 11 millioner Sm3 oljeekvivalenter, eller 4,8 prosent, sammenliknet med 2012. Både olje- og gassproduksjonen ble redusert.

Petroleumsproduksjon i alt, 1 000 Sm312
År/kvartalPetroleumsprodukter i altOljeGassNGLKondensat
1Oljeekvivalenter (o.e) er en summering som benyttes når man skal summere ressursmengder av olje, gass, NGL og kondensat for å få disse på samme måleenhet.
2Kilde: Oljedirektoratet
19731 8701 870000
198254 81728 52823 9602 28643
1992154 846123 99925 8344 95954
2002258 364173 64965 59411 7987 323
2012226 25089 197114 72717 7774 549
2013215 35484 949108 74617 6853 974
1. kvartal 201263 05623 93332 8565 0221 245
2. kvartal 201255 46722 99726 7984 4771 195
3. kvartal 201249 72520 77524 1033 884963
4. kvartal 201258 00121 49230 9714 3931 145
1. kvartal 201355 28120 85928 9834 508932
2. kvartal 201352 98320 92326 4194 665977
3. kvartal 201350 61821 26424 3274 0161 012
4. kvartal 201356 47221 90429 0184 4971 053

Oljeproduksjonen på norsk sokkel startet i 1971 og nådde toppen i 2000 da det ble produsert 181 millioner Sm3 (o.e.). Etter det har produksjonen av olje blitt redusert hvert år. I 2013 endte produksjonen av olje på 85 millioner Sm3 o.e. Dette er 96 millioner Sm3 o.e. mindre enn i toppåret 2000, og tilsvarer en reduksjon på 53,1 prosent. Fra 2012 til 2013 sank produksjonen av olje med 4,8 prosent eller 4,2 millioner Sm3 o.e.

Flere felt, lavere produksjon

Det var 72 felt som produserte olje i 2013. Fire av disse hadde oppstart i løpet av 2013; Hyme, Jette, Skarv og Skuld. Ekofisk er det første oljefeltet som startet oljeproduksjonen på norsk sokkel i 1971. I 2013 utgjorde produksjonen fra dette feltet omtrent 8,4 prosent av den totale oljeproduksjonen. Troll var oljefeltet med høyst produksjon av alle. I 2000 var antall produserende oljefelt under halvparten sammenliknet med 2013. Det var 35 felt som produserte mer enn dobbelt så mye olje som de 72 produserende oljefeltene gjorde i 2013.

Redusert gassproduksjon

Norge startet gassproduksjonen i 1977, og har siden økt produksjonen nesten hvert år fram til 2012. I 2013, derimot, sank produksjonen med omtrent 6 millioner Sm3 o.e., eller 5,2 prosent, sammenliknet med 2012. Produksjonen av gass endte på litt under 109 millioner Sm3 o.e. i 2013. Til sammen var det 64 felt som produserte gass i 2013, tre av disse startet produksjonen i løpet av året. Feltet som produserte mest gass var Troll som startet gassproduksjon i 1996. Troll stod for alene for litt over 27 prosent av gassproduksjonen på norsk sokkel. Det nest største feltet var Ormen Lange som startet produksjonen i 2007, og som i 2013 stod for om lag 20 prosent av produksjonen.

I 2010 var produksjonen av gass for første gang større enn oljeproduksjonen. I 2013 stod olje for 39,4 prosent av den totale petroleumsproduksjonen, gass for 50,5 prosent. Produksjon av NGL og kondensat stod for de resterende 10,1 prosentene. I 2000 utgjorde olje og gass henholdsvis 74,4 og 20,4 prosent av petroleumsproduksjonen, NGL og kondensat bare 5,2 prosent.

NGL og kondensat

Den samlede produksjonen av NGL (natutral gas liquids) var på 17,7 millioner Sm3 o.e. i 2013. Dette er en liten reduksjon på 0,5 prosent sammenliknet med året før. Produksjonen av NGL har holdt seg forholdsvis stabil de siste åtte årene. Den samlede produksjonen av kondensat var på omtrent 4 millioner Sm3 o.e., som er en reduksjon på omtrent en halv million sammenliknet med 2012.