9073_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
9073
Nedgang i petroleumsproduksjonen
statistikk
2010-06-25T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i petroleumsproduksjonen

Produksjonen av gass og olje (inkludert kondensat og NGL) endte på omkring 64 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) i 1. kvartal i år. Dette er en reduksjon på 1,8 millioner Sm3 o.e., eller 2,8 prosent, sammenliknet med 1. kvartal 2009. Produksjonen av gass hadde en liten økning, mens produksjonen av olje ble redusert.

Oljeproduksjonen i Norge nådde toppen i 2000, og i årene etter har produksjonen sunket for hvert år. I 1. kvartal i år var produksjonen på rett under 28 millioner Sm3 o.e, dette er en reduksjon på omkring 3 millioner Sm3 o.e, eller 8,8 prosent, sammenliknet med 1. kvartal i 2009. Det var 57 felt som produserte olje i 1. kvartal, ett mer enn for samme periode sist år. Til tross for at det åpnes nye felt, synker altså oljeproduksjonen. Grunnen til dette er at det er forholdsvis små mengder olje som produseres i de nye feltene, og at de gamle feltenes produksjon reduseres.

Det ble produsert litt over 4 millioner Sm3 o.e NGL i 1. kvartal, en reduksjon på omkring 1 prosent. Produksjonen av kondensat endte på omkring 1 million Sm3 o.e, 13 prosent mindre enn i de tre første månedene i 2009.

Hvis man ser på oljeproduksjonen inkludert NGL (flytende gassfraksjoner) og kondensat, ender denne på litt over 33 millioner Sm3 o.e i 1. kvartal. Dette er 8 prosent, eller rett under 3 millioner Sm3 o.e., mindre enn sist år. '

Økt gassproduksjon

I de tre første månedene av 2010 ble det produsert rett under 31 millioner Sm3 o.e gass. Dette er en økning på omtrent 1 million Sm3 o.e., eller 3,5 prosent. Det er første gang produksjonen av gass er over 30 millioner Sm3 o.e for et enkelt kvartal. Hvis vi sammenlikner gass- og oljeproduksjonen (inkludert NGL og kondensat), er gassproduksjonen kun 3 millioner Sm3 o.e. under oljeproduksjonen. Ifølge Oljedirektorates beregninger vil Norge allerede fra neste år produsere mer gass enn olje. I 1. kvartal i år stod gassproduksjonen for 48 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen.

Tabeller