140148_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
140148
Redusert petroleumsproduksjon
statistikk
2014-01-03T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert petroleumsproduksjon

Samlet produksjon av olje og gass (inkludert kondensat og NGL) endte på 159 millioner Sm 3 oljeekvivalenter i 1. til 3. kvartal 20131. Det er en reduksjon på omtrent 9 millioner Sm 3 oljeekvivalenter, eller 5,3 prosent, sammenliknet med samme periode i 2012.

Petroleumsproduksjon i alt, 1 000 Sm31
År/kvartalI alt, 1000 Sm3Olje 1000 Sm3Gass millioner Sm3NGL 1000 Sm3Kondensat 1000 Sm3
1Oljeekvivalenter (o.e) er en summering som benyttes når man skal summere ressursmengder av olje, gass, NGL og kondensat for å få disse på samme måleenhet.
19721 9271 927000
198154 65227 48524 9512 16848
1991138 492108 51025 0274 89757
2001251 512180 88454 03810 9245 666
2011219 61297 509101 26216 2914 551
2012226 23989 202114 71117 7774 549
4. kvartal 201158 36924 35828 4434 3591 210
1. kvartal 201263 05823 94032 8505 0221 245
2. kvartal 201255 46323 00126 7894 4771 195
3. kvartal 201249 72320 77424 1013 884963
4. kvartal 201257 99521 48630 9714 3931 145
1. kvartal 201355 28120 85928 9824 508932
2. kvartal 201353 02520 96526 4184 665977
3. kvartal 201350 95021 59624 3274 0161 012

Etter de ni første månedene av 2013, endte oljeproduksjonen på 63,4 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e.). Det er 4,3 millioner Sm 3 o.e., eller 6,3 prosent, mindre enn for samme periode i 2012. I år 2000 var oljeproduksjonen på sitt høyeste, med en produksjon på 134 millioner Sm 3 o.e. de tre første kvartalene. I årene etter har produksjonen sunket, og den er nå under halvparten av hva den var for 13 år siden. I 2000 var det 35 felt som produserte olje på norsk kontinentalsokkel, mens det ved utgangen av 3. kvartal 2013 var 72. Fire nye oljefelt startet produksjon av olje i 2013; Hyme, Jette, Skarv og Skuld.

Lavere gassproduksjon

Utviklingen i produksjonen av gass har vært en annen enn for olje. Norge startet gassproduksjonen i 1977 og siden den gang har den økt nesten hvert år fram til 2012. I de ni første månedene av 2013 ble det produsert 79,7 millioner Sm 3 o.e. gass. Det er en reduksjon på 4 millioner Sm 3 o.e., og tilsvarer en nedgang på 4,8 prosent sammenliknet med de tre første kvartalene i 2012. I 2000 var gassproduksjon på 34,5 millioner Sm 3 o.e. for samme periode. I de tre første kvartalene av 2013 stod produksjonen av gass for halvparten av den totale petroleumsproduksjonen, mens olje stod for omtrent 40 prosent. I 2000 var disse andelene henholdsvis 19,4 og 75,6 prosent. Det var til sammen 64 felt som produserte gass ved utgangen av september 2013, fire av disse startet produksjon i løpet av året.

Stabil produksjon av NGL

Den samlete produksjonen av NGL (natural gas liquids) var på 13,1 millioner Sm 3 o.e. i de ni første månedene av 2013. Dette tilsvarer en liten reduksjon på 1,5 prosent sammenliknet med samme periode året før. Produksjonen av NGL stod for 8,3 prosent av den totale petroleumsproduksjonen. Denne produksjonen har holdt seg forholdsvis stabil de siste ti årene.

Produksjonen av kondensat utgjorde kun 1,8 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen. Den samlete produksjonen var på 2,9 millioner Sm 3 o.e., noe som er en reduksjon på omtrent en halv million Sm 3 o.e. sammenliknet med de ni første månedene i 2012.

1 Tidsperioden ble endret, 3. januar 2013.