9053_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
9053
Liten reduksjon i petroleumsproduksjonen
statistikk
2009-09-17T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten reduksjon i petroleumsproduksjonen

På norsk kontinentalsokkel ble det i første halvår av 2009 ble det produsert 120,7 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er en reduksjon på omtrent 1 prosent sammenliknet med samme periode i 2008. Ser man på de ulike produktene hver for seg, ble det produsert mindre olje og NGL, mens gass- og kondensatproduksjonen øke noe.

Siden 2001 har oljeproduksjonen i Norge sunket. Reduksjonen fortsetter i første halvår i år. Til sammen ble det produsert 57,5 millioner Sm3 o.e i årets seks første måneder, mot 60,3 millioner Sm3 o.e for samme periode i 2008. Dette tilsvarer en reduksjon på 4,9 prosent eller 2,8 millioner Sm3 o.e. Det var 56 felt som produserte olje i utgangen av juni 2009, tre flere enn i samme periode året før. Yttergryta og Rev hadde produksjonsstart i januar 2009, mens Alve startet produksjonen i mars. Ekofisk var det første norske feltet som startet oljeproduksjonen tilbake i 1971 og det er det feltet på norsk sokkel som produserer mest olje i dag. I første halvdel av 2009 var produksjonen på Ekofisk på 5,7 millioner Sm3 o.e olje.

Samlet produksjon av naturgass. Januar-juni. 1993-2009. 1 000 Sm3

Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL) Januar-juni. 1993-2009.  1 000 Sm3

Gassproduksjon

I første halvår av 2009 ble det produsert 52,9 millioner Sm3 o.e gass, dette er en økning på 2,6 prosent eller 1,4 millioner Sm3 o.e sammenliknet med samme periode i 2008. I de seks første månedene av 2009 stod produksjonen av gass for 43,8 prosent av den totale petroleumsproduksjonen. Det er 49 felt på norsk sokkel som produserer gass, det største av de er Troll som produserte 14,3 millioner Sm3 o.e i årets seks første måneder. Det ble åpnet tre nye gass felt i løpet av 2009: Yttergrava, Rev og Alve.

NGL og Kondensat

I første halvdel av 2009 ble det produsert omtrent 8 millioner Sm3 o.e NGL, dette er liten reduksjon på om lag en halv millioner Sm3 o.e sammenliknet med samme periode i 2008. Mange av feltene som produserer NGL har marginal produksjon, Åsgard er det feltet som har størst NGL-produksjon på norsk sokkel med 2,3 millioner Sm3 o.e i de seks første månedene i år. Produksjonen av kondensat utgjorde 2,4 millioner Sm3 o.e., en økning med 16,8 prosent.

Tabeller: