9071_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
9071
Mer gass gir liten endring i samlet petroleumsproduksjon
statistikk
2010-10-18T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer gass gir liten endring i samlet petroleumsproduksjon

Til tross for at den norske oljeproduksjonen stadig reduseres, bidro økt gassproduksjon til at den samlede petroleumsproduksjonen kun gikk ned med 0,7 prosent i første halvår 2010.

Siden år 2000 har oljeproduksjonen sunket, og utviklingen fortsetter. Den samlede oljeproduksjonen endte på 53,4 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) i første halvår i år. Dette er en reduksjon på 4,1 millioner Sm3 o.e, eller 7,2 prosent, sammenliknet med første halvår 2009. (Endret 22.10.2010)

Det ble produsert litt over 8 millioner Sm3 o.e NGL (flytende gassfraksjoner) i årets første halvår, som er en økning på 1 prosent. Produksjonen av kondensat endte på omkring 2,1 millioner Sm3 o.e, det vil si 8,6 prosent mindre enn i de seks første månedene i 2009.

Hvis man ser på oljeproduksjonen inkludert NGL og kondensat, endte den samlede produksjonen på 63,6 millioner Sm3 o.e, dette er 6,3 prosent, eller 4,2 millioner Sm3 o.e, mindre enn i samme periode sist år.

Økt gassproduksjon

 I første halvår i år ble det produsert rett under 57 millioner Sm3 o.e gass. Dette er en økning på 3,4 millioner Sm3 o.e, eller 6,4 prosent. Sammenligner vi gassproduksjonen med oljeproduksjonen uten å inkludere NGL og kondensat, overgikk produksjonen av gass oljeproduksjonen med omtrent 3,5 millioner Sm3 o.e i første halvår i år. Gassproduksjonen stod for litt over 47 prosent av den samlede petroleumsproduksjonen, mens oljeproduksjonen stod for litt over 44 prosent. NGL og kondensat stod for henholdsvis snaue 7 og 2 prosent.

To nye felt startet olje- og gassproduksjon i 2010: Tyrihans og Volund.

Tabeller