148770_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
148770
Økt olje- og gassproduksjon
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false
Statistikken viser produksjon av petroleumsprodukt. Produksjonen av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 57,4 millioner Sm3 o.e. 1. kvartal 2014.

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt olje- og gassproduksjon

Produksjonen av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 57,4 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e.) i 1. kvartal 2014. Det er en økning på 3,9 prosent, eller rett under 2,2 millioner Sm 3 , sammenliknet med 1. kvartal 2013.

Petroleumsproduksjon i alt, 1 000 Sm312
År/kvartalPetroleumsprodukter i altOljeGassNGLKondensat
1Oljeekvivalenter (o.e) er en summering som benyttes når man skal summere ressursmengder av olje, gass, NGL og kondensat for å få disse på samme måleenhet.
2Kilde: Oljedirektoratet
19731 8701 870000
198254 81728 52823 9602 28643
1992154 846123 99925 8344 95954
2002258 364173 64965 59411 7987 323
2012226 25089 197114 72717 7774 549
2013215 35584 950108 74617 6853 974
2. kvartal 201255 46722 99726 7984 4771 195
3. kvartal 201249 72520 77524 1033 884963
4. kvartal 201258 00121 49230 9714 3931 145
1. kvartal 201355 28120 85928 9834 508932
2. kvartal 201352 98320 92226 4194 665977
3. kvartal 201350 61721 26324 3274 0161 012
4. kvartal 201356 47421 90629 0184 4971 053
1. kvartal 201457 43322 06129 4724 934966

Siden år 2000 har produksjonen av olje sunket for hvert år. I 1. kvartal i år steg imidlertid produksjonen for første gang på 14 år sammenliknet med 1. kvartal tidligere år. Samlet produksjon av olje endte på omtrent 22 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e) , og dette tilsvarer en økning på 5,8 prosent, eller 1,2 millioner Sm 3 o.e., sammenliknet med 1. kvartal 2013.

I 1. kvartal 2014 var det 68 felt som produserte olje. De tre største var Troll, Ekofisk og Snorre, som stod for henholdsvis 8,4, 7,8 og 6,4 prosent av oljeproduksjonen. I 2000 var det 36 felt som produserte omtrent 46 Sm 3 o.e. Ett nytt oljefelt, kalt Svalin, startet produksjon i løpet av 1. kvartal i år.

Økt gassproduksjon

Også gassproduksjonen økte sammenliknet med 1. kvartal 2013, produksjonen endte på 29,5 millioner Sm 3 o.e. Dette er en økning på omtrent 0,5 Sm 3 o.e., eller 1,7 prosent. I 1. kvartal i år stod gassproduksjonen for litt over 51 prosent av den totale norske petroleumsproduksjonen . Det var 61 felt som produserte gass i denne perioden. De tre største av disse var Åsgard, med 9 prosent av produksjonen, Ormen Lange, med 17,1 prosent, og Troll, med hele 30,9 prosent.

Økning i produksjonen av NGL

Den samlete produksjonen av NGL var på 4,9 millioner Sm 3 o.e. i 1. kvartal. Dette er en økning fra samme periode i 2013 på 0,4 millioner Sm 3 o.e., eller 9,5 prosent. Produksjonen av NGL utgjør 8,6 prosent av den totale petroleumsproduksjonen.

Produksjonen av kondensat utgjør kun 1,7 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen. Produksjonen av kondensat endte rett under 1 millioner Sm 3 o.e. Dette er en reduksjon på omtrent 34 000 Sm 3 o.e., eller 3,6 prosent, sammenliknet med 1. kvartal 2013.