117842_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
117842
Redusert petroleumsproduksjon
statistikk
2013-09-18T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert petroleumsproduksjon

Produksjonen av gass og olje (inkludert kondensat og NGL) endte på 108 millioner Sm3 oljeekvivalenter i 1. halvår av 2013. Dette er en reduksjon på omtrent 10 millioner Sm3 oljeekvivalenter, eller 8,4 prosent, sammenliknet med 1. halvår 2012.

Petroleumsproduksjon i alt, 1 000 Sm3 o.e.
År/kvartalI alt, 1000 Sm3 o.e.Olje 1000 Sm3Gass millioner Sm3NGL 1000 Sm3Kondensat 1000 Sm3
19721 9271 927000
198154 65227 48524 9512 16848
1991138 492108 51025 0274 89757
2001251 512180 88454 03810 9245 666
2011219 61297 509101 26216 2914 551
2012225 45389 202114 05617 6474 549
3. kvartal 201151 83923 74422 6774 1961 222
4. kvartal 201158 36924 35828 4434 3581 210
1. kvartal 201262 67023 94032 5924 8921 245
2. kvartal 201255 46323 00126 7894 4771 195
3. kvartal 201249 32620 77423 7043 884963
4. kvartal 201257 99521 48630 9714 3931 145
1. kvartal 201355 28120 85928 9824 508932
2. kvartal 201352 97720 91726 4184 665977

I 1. halvår i år endte oljeproduksjonen på 41,8 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er 5,2 millioner Sm3 o.e, eller 11 prosent, mindre enn i 1. halvår 2012.

Oljeproduksjonen i Norge nådde toppen i 2000, med omtrent 89 millioner Sm3 o.e i 1. halvår. I årene etter har produksjonen sunket. Sammenligner vi 1. halvår 2000 med samme periode i år, tilsvarer dette en reduksjon på 47 millioner Sm3 o.e., eller 53 prosent. I 2000 var det 35 felt som produserte olje på norsk kontinentalsokkel, mens det i 1. halvår i år var 68. Fire nye felt har startet produksjon av olje hittil i år: Hyme, Jette, Skarv og Skuld.

Økt gassproduksjon

Utviklingen i produksjonen av gass har vært en annen enn i oljeproduksjon. Norge startet gassproduksjonen i 1977, og siden den gang har den økt for nesten hvert år fram til 1. halvår 2012, da produksjonen endte på 59,4 millioner Sm3 o.e. I 1. halvår i år ble den redusert med omtrent 4 millioner Sm3 o.e, eller 6,7 prosent, og endte på 55,4 millioner Sm3 o.e.

I 1. halvår 2000 var produksjonen av gass på 25,2 millioner Sm3 o.e., under halvparten av det som ble produsert for tilsvarende periode i år. Fram til og med juni i år stod produksjonen av gass for litt over 51 prosent av den totale petroleumsproduksjonen, i 2000 var denne andelen på 21 prosent.

Hittil i år har fire nye felt startet produksjon av gass på norsk kontinentalsokkel. Det var til sammen 63 felt som produserte gass i juni i år.

Stabil produksjon av NGL de seks siste årene

Den samlete produksjonen av NGL (natutral gas liquids) var på 55,4 millioner Sm3 o.e. i årets seks første måneder. Dette er en liten økning fra samme periode året før, på 2,1 prosent. Sammenliknet med 2000 har produksjonen økt med omtrent 30 millioner Sm3 o.e. Produksjonen har imidlertid holdt seg stabil de seks siste årene.

Produksjonen av kondensat utgjør kun 1,8 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen. Den samlete produksjonen var på 1,9 millioner Sm3 o.e., noe som er en reduksjon på omtrent en halv million Sm3 o.e. sammenliknet med 1. halvår 2012.