148772_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
148772
Økt oljeproduksjon og redusert gassproduksjon
statistikk
2014-08-20T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false
Statistikken viser produksjon av petroleumsprodukt. Produksjonen av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 108 millioner Sm3 o.e. første halvår 2014.

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt oljeproduksjon og redusert gassproduksjon

Produksjonen av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 108 millioner Sm3 oljeekvivalenter i 1. halvår 2014. Dette er en reduksjon på 0,4 prosent, eller rett under en halv million Sm3 sammenliknet med 1. halvår 2013. Produksjonen av olje økte, mens produksjonen av gass ble redusert.

Petroleumsproduksjon i alt, 1 000 Sm312
År/kvartalPetroleumsprodukter i altOljeGassNGLKondensat
1Oljeekvivalenter (o.e) er en summering som benyttes når man skal summere ressursmengder av olje, gass, NGL og kondensat for å få disse på samme måleenhet.
2Kilde: Oljedirektoratet
19731 8701 870000
198254 81728 52823 9602 28643
1992154 846123 99925 8344 95954
2002258 364173 64965 59411 7987 323
2012226 25089 197114 72717 7774 549
2013215 35584 950108 74617 6853 974
3. kvartal 201249 72520 77524 1033 884963
4. kvartal 201258 00121 49230 9714 3931 145
1. kvartal 201355 28120 85928 9834 508932
2. kvartal 201352 98320 92226 4194 665977
3. kvartal 201350 61721 26324 3274 0161 012
4. kvartal 201356 47421 90629 0184 4971 053
1. kvartal 201457 47222 06029 5114 934966
2. kvartal 201450 38420 39324 4864 4911 014

Siden 2004 har produksjonen av olje sunket hvert år. I de to første kvartalene i 2014 steg imidlertid produksjonen for første gang på 10 år, sammenliknet med 1. halvår tidligere år. Samlet produksjon av olje endte på 42,5 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e), som tilsvarer en økning på 1,6 prosent, eller omtrent 0,7 millioner Sm3 o.e. sammenliknet med 1. halvår 2013.

I 1. halvår 2014 var det 68 felt som produserte olje. De tre største var Troll, Ekofisk og Snorre, som stod for henholdsvis 9, 8 og 6 prosent av oljeproduksjonen. I 2004 var det 43 felt som produserte omtrent 84 Sm3 o.e. olje i 1. halvår. Ett nytt oljefelt, kalt Svalin, startet produksjon i løpet av 1. halvår i år. Det var økt oljeproduksjon i 1. kvartal som bidro til veksten i 1. halvår. Sammenlikner vi tall for kun 2. kvartal, var produksjonen mindre i 2014 enn i 2013.

Redusert gassproduksjon

Gassproduksjonen ble redusert med 2,5 prosent, eller 1,4 millioner Sm3 o.e. sammenliknet med 1. halvår 2013. Produksjonen endte på 54 millioner Sm3 o.e. I 1. halvår i år stod gassproduksjonen for 49 prosent av den totale norske petroleumsproduksjonen. Det var 63 felt som produserte gass i denne perioden. De tre største var Troll, med 28 prosent av produksjonen, Ormen Lange, med 18 prosent, og Åsgard, med 10 prosent.

Økning i produksjonen av NGL og kondensat

Den samlete produksjonen av NGL var på 9,4 millioner Sm3 o.e. i 1. halvår. Dette er en økning på 0,3 millioner Sm3 o.e., eller 2,8 prosent, siden samme periode i 2013. Produksjonen av NGL utgjør 8,6 prosent av den totale petroleumsproduksjonen, mens kondensat kun utgjør 1,8 prosent.

Produksjonen av kondensat endte på rett under 2 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på 3,7 prosent sammenliknet med 1. halvår 2013.