54235_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
54235
Nedgang i petroleumsproduksjonen
statistikk
2011-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i petroleumsproduksjonen

Den samlede petroleumsproduksjonen i 1. kvartal 2011 endte på 61 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med de tre første månedene i 2010.

Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL). Januar-juni. 1995-2011. 1 000 Sm3

Den samlede produksjonen av petroleum gikk ned med hele 12 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e.) sammenlignet med de seks første månedene av 2010. Produksjonen ligger allikevel litt over Oljedirektoratets produksjonsprognoser for 1. halvår. Produksjonen av olje (ekskl. NGL og kondensat) endte på 49,5 millioner Sm 3 o.e, en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 1. halvår 2010. Produksjonen av olje utgjorde 45 prosent av total produksjon. Det var i alt 64 felt som produserte olje og Grane står fortsatt som det mest produserende feltet med 9 prosent av total produksjon. Olje inkludert NGL og kondensat utgjorde 54 prosent av total produksjon og endte på 58,8 millioner Sm 3 o.e. Dette er en reduksjon på 8 prosent sammenliknet med 1. halvår 2010.

Samlet produksjon av naturgass. Januar-juni. 1995-2011. Millioner Sm3

Samlet produksjon av olje (inkludert NGL og kondensat) og gass. Januar - juni. 1995-2011 1000 Sm3 o.e.

Mindre gass

Produksjonen av naturgass har steget jevnt siden oppstarten i 1977. Særlig fra midten av 90-tallet har det vært en sterk øking gassproduksjonen og antall gassproduserende felt. For 1. halvår 2011 en endte produksjonen på 50, 2 millioner Sm 3 o.e. , en reduksjon på hele 11,7 prosent sammenliknet med 1. halvår 2010. Andelen naturgass av total produksjon var allikevel 46 prosent, 2 prosent høyere enn 1. halvår 2010. Det var 53 felt som produserte naturgass løpet av 1. halvår av 2011. Det største feltet var Troll som stor for 26 prosent av den total produksjon av naturgass.

NGL og kondensat

Det ble produsert 7,2 millioner Sm 3 o.e NGL i første halvdel av 2011. Dette er en nedgang på hele 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Produksjonen av kondensat gikk ned 4,3 prosent og endte på 2,1 millioner Sm 3 o.e. Produksjonen av NGL og kondensat stor henholdsvis for 6,6 og 1,9 prosent av total produksjon av petroleum.

Tabeller