Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2017

Innhold

Arkiv for Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. desember 2013 4. kvartal 2013 Økning i investeringene
2. september 2013 3. kvartal 2013 Stabil utvikling i investeringene
3. juni 2013 2. kvartal 2013 Store investeringer i strømnettet
4. mars 2013 1. kvartal 2013 Sterk vekst i kraftforsyning i 2012
3. desember 2012 4. kvartal 2012 Klar vekst i 2012
3. september 2012 3. kvartal 2012 Store investeringer i kraftforsyning
11. juni 2012 2. kvartal 2012 Økte investeringer i 2012
2. mars 2012 1. kvartal 2012 Økte investeringer i kraftforsyning
2. desember 2011 4. kvartal 2011 Klar vekst i investeringene
2. september 2011 3. kvartal 2011 Moderat vekst i industriinvesteringene
1. juni 2011 2. kvartal 2011 Store investeringer i kraftforsyning
2. mars 2011 1. kvartal 2011 Investeringene i industrien falt i 2010
2. desember 2010 4. kvartal 2010 Venter flat utvikling i industrien
2. september 2010 3. kvartal 2010 Avventende fra industrinæringene
2. juni 2010 2. kvartal 2010 Høye 2011-tall for kraftforsyning

For tidligere publiseringer se også: Olje- og gassvirksomhet, investeringer.