Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2010

Innhold

Arkiv for Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. august 2017 3. kvartal 2017 3. kvartal 2017
24. mai 2017 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017
23. februar 2017 1. kvartal 2017 Oppjusterte investeringsanslag for 2017
23. november 2016 4. kvartal 2016 Investeringsnedgang i 2016 og 2017
24. august 2016 3. kvartal 2016 Nedjusterte investeringsanslag
26. mai 2016 2. kvartal 2016 Nedgang i investeringene i 2017
24. februar 2016 1. kvartal 2016 Ytterligere nedgang i leteanslagene for 2016
24. november 2015 4. kvartal 2015 Kraftig fall i leteanslagene for 2016
25. august 2015 3. kvartal 2015 Investeringsnedgang i 2015
27. mai 2015 2. kvartal 2015 Vekst i kraftforsyning og eksportindustrien
23. februar 2015 1. kvartal 2015 Vekst i 2014 – fortsetter i 2015
2. desember 2014 4. kvartal 2014 Venter økte investeringer til neste år
3. september 2014 3. kvartal 2014 Kraftig investeringsvekst i elektrisitetsnettet
2. juni 2014 2. kvartal 2014 Høyere industriinvesteringer i 2014, lavere i 2015
3. mars 2014 1. kvartal 2014 Klar vekst i kraftforsyning i 2013

For tidligere publiseringer se også: Olje- og gassvirksomhet, investeringer.