Renter i banker og andre finansforetak3. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra desember 2014 sammen med Renter i banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Renter i banker og andre finansforetak - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. november 2014 3. kvartal 2014 Laveste utlånsrente siden 2010
27. august 2014 2. kvartal 2014 Rentene faller
26. mai 2014 1. kvartal 2014 Bankenes rentemargin fortsatte å falle
27. februar 2014 4. kvartal 2013 Svak nedgang i utlånsmarginen på boliglån
27. november 2013 3. kvartal 2013 Økte innskuddsrenter
26. august 2013 2. kvartal 2013 Økt utlånsmargin og lavere innskuddsmargin
22. mai 2013 1. kvartal 2013 Utlånsrentene faller fortsatt
21. februar 2013 4. kvartal 2012 Fortsatt økende utlånsmargin
21. november 2012 3. kvartal 2012 Økte utlånsmarginer
29. august 2012 2. kvartal 2012 Fall i boliglånsrentene
31. mai 2012 1. kvartal 2012 Nedgang i utlånsrenter
22. februar 2012 4. kvartal 2011 Økte renter i banker og kredittforetak
23. november 2011 3. kvartal 2011 Fallende renter i statlige låneinstitutter
24. august 2011 2. kvartal 2011 Stigende rente på utlån til foretak
13. mai 2011 1. kvartal 2011 Bankenes innskuddsrenter fortsetter å øke