192951_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
192951_tabell
statistikk
2014-11-25T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true

Renter i banker og andre finansforetak3. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra desember 2014 sammen med Renter i banker og kredittforetak.

Innhold