192951_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
192951
Laveste utlånsrente siden 2010
statistikk
2014-11-25T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Renter i banker og andre finansforetak3. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra desember 2014 sammen med Renter i banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Laveste utlånsrente siden 2010

Banker og kredittforetaks utlånsrenter falt i 3. kvartal 2014, etter en nedgang også i de fire foregående kvartalene. Vi må tilbake til 1. kvartal 2010 for å finne en lavere utlånsrente.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum
3. kvartal 20142. kvartal 2014
Utlånsrenter
Banker4,554,63
Kredittforetak3,563,60
Finansieringsselskaper9,7110,90
Statlige låneinstitutter2,292,51
Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)4,064,15
Statens pensjonskasse2,752,75
 
Innskuddsrenter
Banker2,082,10
 
Marginer
Banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,462,41
Banker. Rentemargin2,472,53
Banker. Innskuddsmargin-0,40-0,31

Utlånsrenta fra banker og kredittforetak falt med 0,06 prosentpoeng fra 2. til 3. kvartal 2014 og nådde dermed 4,14 prosent. Renta på utlån til husholdningene gikk i samme periode ned 0,04 prosentpoeng i 3. kvartal og utgjorde 4,26 prosent. Utlånsrenta til ikke-finansielle foretak var 4,20 prosent ved utgangen av 3. kvartal, ned fra 4,32 prosent i kvartalet før.

I denne perioden sank renta for totale utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak 0,05 prosentpoeng og var 3,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2014.

Økte utlånsmarginer

NIBOR falt 0,11 prosentpoeng fra 2. til 3. kvartal og førte til at utlånsmarginen for totale boliglån i banker og kredittforetak økte med 0,07 prosentpoeng til 2,22 prosentpoeng ved utgangen av 3. kvartal. Den totale utlånsmarginen i banker og kredittforetak økte med 0,05 prosentpoeng i samme periode og var ved utgangen av 3. kvartal 2,46 prosentpoeng.

Lavere renter både for lån med fast og med flytende rente

Fra 2. til 3. kvartal ble rentesatsen for totale boliglån med flytende rente fra banker og kredittforetak redusert med 0,04 prosentpoeng til 3,89 prosent. Rentesatsen for totale boliglån med fast rente var 4,12 prosent, også ned 0,04 prosentpoeng fra kvartalet før.

Mer om statistikkgrunnlaget

Rentestatistikken for 3. kvartal 2014 omfatter 3 statlige låneinstitutt, 27 kredittforetak, 137 banker, 50 finansieringsselskaper og Statens pensjonskasse.

Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og finansieringsselskaper utgjorde henholdsvis 53, 38, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens pensjonskasse) i 3. kvartal 2014.

Finansieringsselskaper er inkludert i rentestatistikken: brudd i tidsserienÅpne og lesLukk

Innholdet i serier for alle långivere (totalt ekskl. Statens pensjonskasse) inneholder fra og med 4. kvartal 2013 långiveren finansieringsselskaper, mens livsforsikringsselskapene ble tatt ut av statistikken. Disse seriene er derfor ikke direkte sammenlignbare før og etter 4. kvartal 2013.

Ved utgangen av 3. kvartal 2014 utgjorde utlån fra finansieringsselskaper om lag 1 prosent av totale utlån, og total utlånsrente fra finansieringsselskapene var 9,71 prosent. Utlån fra livsforsikringsselskapene utgjorde om lag 1 prosent av totale utlån og hadde en rentesats på 3,71 prosent.

Rentestatistikken publiseres månedlig fra 18. desemberÅpne og lesLukk

Fra og med 18. desember 2014 vil vi publisere rentestatistikken månedlig for et utvalg av banker og kredittforetak. Dette innebærer en utvidelse av statistikken hvor vi blant annet inkluderer rentesatser på nye utlån, samt rentesatser på nye og utestående lån fordelt på rentebindingstider. Første månedspublisering vil inneholde statistikk fra og med desember 2013. Kvartalstabellene i Statistikkbanken med totaltelling vil bli oppdatert, men rentene vi beskriver i framtidige artikler, vil hovedsakelig være basert på det månedlige utvalget.