116351_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
116351
Økt utlånsmargin og lavere innskuddsmargin
statistikk
2013-08-26T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt utlånsmargin og lavere innskuddsmargin

Banker og kredittforetaks utlånsrenter økte i 2. kvartal 2013, mens bankenes innskuddsrente falt. Bankenes rentemargin og utlånsmargin økte, mens innskuddsmarginen falt. Renten på utlån fra statlige låneinstitutter falt til et historisk lavt nivå.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum
2. kvartal 20131. kvartal 2013
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,724,66
Kredittforetak3,763,59
Statlige låneinstitutter2,472,52
Livsforsikringsselskaper3,833,78
Finansinstitusjoner i alt4,174,07
Statens pensjonskasse2,252,25
 
Innskuddsrente
Banker2,142,30
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,622,28
Banker. Rentemargin2,582,36
Banker. Innskuddsmargin-0,45-0,38

Utlånsmarginen i banker og kredittforetak økte med 0,34 prosentpoeng i 2. kvartal til 2,62 prosent etter en nedgang på 0,08 prosentpoeng i 1. kvartal 2013. Utlånsmarginen økte også i de tre siste kvartalene i 2012. Dette er det høyeste nivået på utlånsmarginen i banker og kredittforetak siden 4. kvartal 2008. Utlånsmarginen på nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig økte med 0,40 og 0,50 prosentpoeng til henholdsvis 2,49 og 2,51 prosent. Renten på lån banker i mellom, NIBOR, falt med 0,23 prosentpoeng i 2. kvartal 2013 til 1,69 prosent, det laveste nivået for den perioden det er publisert data for1 (siden 1. kvartal 1986). Bankenes rentemargin økte med 0,22 prosentpoeng til 2,58 prosent etter å ha vært tilnærmet uendret i foregående kvartal. Dette er det høyeste nivået på rentemarginen siden 4. kvartal 2008.

Lav innskuddsmargin

Bankenes innskuddsmargin falt med 0,07 prosentpoeng i 2. kvartal 2013 til -0,45 prosent etter en økning på 0,06 prosentpoeng kvartalet før. Dette er det laveste nivået for innskuddsmarginen for den perioden vi har data for (fra 1. kvartal 1986) med unntak av i 4. kvartal 2008 da innskuddsmarginen var -0,52 prosent.

Økte utlånsrenter i banker og kredittforetak

Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak økte med 0,11 prosentpoeng i 2. kvartal 2013, til 4,31 prosent etter en nedgang i de fem foregående kvartalene. Utlånsrenten var 0,03 prosentpoeng lavere ved utgangen av 2. kvartal 2013 enn på samme tidspunkt året før. Banker og kredittforetaks utlånsrente til husholdningene økte med 0,17 prosentpoeng til 4,46 prosent, mens renten på utlån til ikke-finansielle private foretak bare økte med 0,01 prosentpoeng til 4,51 prosent i 2. kvartal 2013.

Men rekordlave utlånsrenter i statlige låneinstitutter

Utlånsrenten fra statlige låneinstitutter falt med 0,04 prosentpoeng i 2. kvartal 2013 til 2,47 prosent, som er det laveste nivået for den perioden vi har data for (siden 4. kvartal 1987) (2,90 prosent eksklusive lån med null i rente). Dette er 0,18 prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Renten på utlån fra livsforsikringsselskaper økte med 0,05 prosentpoeng til 3,83 prosent, og lå dermed på omtrent samme nivå som ett år tidligere. Utlånsrenten fra Statens pensjonskasse har vært uendret på 2,25 prosent de fem siste kvartalene.

Lavere innskuddsrenter

Bankenes innskuddsrente falt med 0,16 prosentpoeng i 2. kvartal etter å ha vært tilnærmet uendret de foregående tre kvartalene. Renten på innskudd fra private ikke-finansielle foretak falt med 0,13 prosentpoeng til 1,89 prosent, mens renten på innskudd fra husholdninger falt med 0,17 prosentpoeng til 2,24 prosent i samme periode.

Rekordlave boliglånsrenter i statlige låneinstitutter

Renten på nedbetalingslån med pant i bolig fra statlige låneinstitutter falt i 2. kvartal 2013 til 2,91 prosent, det laveste nivået for den perioden vi har data for. I banker og kredittforetak økte derimot renten på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig med 0,27 og 0,17 prosentpoeng til henholdsvis 4,10 og 4,18 prosent.

Statistikkens datagrunnlagÅpne og lesLukk

Per 2. kvartal 2013 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutt (Husbanken, Lånekassen og Innovasjon Norge), seks livsforsikringsselskap, 29 kredittforetak, 141 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 52, 39, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens pensjonskasse) i 2. kvartal 2013.