54273_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
54273
Bankenes innskuddsrenter fortsetter å øke
statistikk
2011-05-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes innskuddsrenter fortsetter å øke

Renten på utlån fra finansforetakene til husholdninger falt, mens renten på utlån til ikke-finansielle foretak økte i 1. kvartal 2011. Bankenes innskuddsrenter fortsatte å øke og rentemarginen falt.

Renter på utlån fra finansforetak, etter sektor. Total. 1. kvartal 2010-1. kvartal 2011

Bankenes utlånsrente, innskuddsrente og rentemargin. 1. kvartal 2009- 1. kvartal 2011

Den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene økte marginalt med 0,01 prosentpoeng til 4,62 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,04 prosentpoeng til 2,26 prosent i 1. kvartal 2011. Bankenes rentemargin falt således med 0,03 prosentpoeng til 2,36 prosent. Bankenes innskuddsrente har økt hvert kvartal siden 4. kvartal 2009.

Utlånsrenten i kredittforetakene falt med 0,02 prosentpoeng. Utlånsrenten i statlige låneinstitutter falt med 0,03 prosentpoeng, korrigert for lån med null i rente fra Statens lånekasse.

Utlånsrenten i ”finansforetakene i alt” (banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter) falt med 0,02 prosentpoeng i 1. kvartal 2011. Renten på utlån til husholdninger fra ”finansforetakene i alt” falt med 0,05 prosentpoeng, mens renten på utlån til ikke-finansielle private foretak økte med 0,05 prosentpoeng. Renten på innskudd fra husholdninger og ikke-finansielle private foretak økte med 0,03 prosentpoeng i denne perioden.

Renter på innskudd i banker, etter sektor. Total. 1. kvartal 2010-1. kvartal 2011

Utlånsmarginen falt

Én måneds nominell og effektiv pengemarkedsrente (NIBOR) var noe lavere i de tre første månedene i 2011 enn i desember 2010. Tre måneders effektiv NIBOR lå på omtrent samme nivå i januar og februar 2011 som i desember 2010, men økte noe mot slutten av mars. Fra utgangen av 4. kvartal 2010 til utgangen av 1. kvartal 2011 falt dermed bankenes utlånsmargin med 0,06 prosentpoeng, mens innskuddsmargin økte med 0,03 prosentpoeng. Norges Banks styringsrente har vært uendret de siste fire kvartalene.

Finansforetakenes renter, 1. kvartal 2010-1. kvartal 20111
 
  31. mars 2011 31. desember 2010 30. september 2010 30. juni 2010 31. mars 2010 Renteendring Andel utlån. Prosent
  Siste kv. Siste år 31. mars 2011 31. desember 2010
 
1. Bankutlån i alt 4,62 4,61 4,66 4,56 4,42 0,01 0,20 57,5 58,3
2. Bankinnskudd i alt 2,26 2,22 2,20 2,11 1,99 0,04 0,27    
3. Bankenes rentemargin (1 - 2) 2,36 2,39 2,46 2,45 2,43 -0,03 -0,07    
                   
4. Utlån kredittforetak 3,53 3,55 3,60 3,49 3,37 -0,02 0,16 33,6 32,8
5. Utlån livsforsikringsselskaper 3,93 3,95 3,91 3,79 3,83 -0,02 0,10 1,3 1,3
6a. Utlån statlige låneinstitutter 2,95 3,03 2,79 2,76 2,72 -0,08 0,23 7,6 7,6
6b. Utlån statlige låneinstitutter
eks. lån med null i rente
i Statens Lånekasse
3,45 3,49 3,29 3,21 3,16 -0,03 0,29 6,5 6,6
Utlån finansinstitusjoner i alt2 4,11 4,13 4,17 4,08 3,96 -0,02 0,15  100,0  100,0
                   
7. Utlån Statens pensjonskasse 2,74 2,74 2,75 2,49 2,25 0,00 0,49    
                   
8. Nibor (3mnd. effektiv) 2,73 2,66 2,66 2,86 2,39 0,07 0,34    
Bankenes innskuddsmargin (8 - 2) 0,47 0,44 0,46 0,75 0,40 0,03 0,07    
Bankenes utlånsmargin (1 - 8) 1,89 1,95 2,00 1,70 2,03 -0,06 -0,14    
                   
Norges Banks foliorente3 2,00 2,00 2,00 2,00 1,75 0,00 0,25    
Dagslånsrenten3 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 0,00 0,25    
 
1  Veide gjennomsnittlige rentesatser inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker og andre finansforetak. Veide gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i banker fra
publikum i NOK. Veide gjennomsnittlige rentemarginer i banker. Prosent p.a.
2  Inkluderer banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. Inkluderer ikke Statens Pensjonskasse.
3  Kilde: Norges Bank.

Begreper og annen viktig bakgrunnsinformasjon

NIBOR, eller pengemarkedsrenten, er renten på lån bankene imellom.

Rentemarginen: Differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrente.

Utlånsmarginen: Forskjellen mellom utlånsrente og NIBOR.

Innskuddsmarginen: Forskjellen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.

 

Om statistikkgrunnlaget

Per 1. kvartal 2011 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutter, seks livsforsikringsselskaper, 29 kredittforetak, 144 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter og livsforsikringsselskaper utgjorde henholdsvis 57, 34, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive Statens pensjonskasse).

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen