66097_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
66097
Økte renter i banker og kredittforetak
statistikk
2012-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte renter i banker og kredittforetak

Renten på utlån fra banker og kredittforetak fortsatte å øke, mens renten på utlån fra statlige låneinstitutter fortsatte å falle i 4. kvartal 2011. Bankenes innskuddsrente økte videre i 4. kvartal, men utlånsrenten hadde en sterkere vekst som førte til at rentemarginen også økte.

Den gjennomsnittlige utlånsrenten økte med 0,14 prosentpoeng i bankene og 0,18 prosentpoeng i kredittforetakene i 4. kvartal, til henholdsvis 5,03 og 3,96 prosent. Bankenes innskuddsrente økte med 0,09 prosentpoeng, til 2,57 prosent. Bankenes innskuddsrente har økt hvert kvartal de siste to årene, mens utlånsrenten i banker og kredittforetak har økt i hvert kvartal det siste året.

Økt utlånsmargin i banker og kredittforetak, men fall i bankenes innskuddsmargin

Bankenes rentemargin økte med 0,05 prosentpoeng, til 2,46 prosentenheter, etter en økning også i de to foregående kvartalene. Rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak og husholdninger økte med henholdsvis 0,07 og 0,05 prosentpoeng. Rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak var 0,19 prosentpoeng høyere ved utgangen av 2011 enn ved utgangen av 2010. Rentemarginen overfor husholdninger var tilnærmet uendret i samme periode.

Renter på statsobligasjoner og statssertifikater. 1990-2011

Bankenes utlånsrente, innskuddsrente, rentemargin og NIBOR. 4. kvartal 2009-4. kvartal 2011

Økningene i utlånsrentene og bankenes innskuddsrente reflekterer en økning i den gjennomsnittlige pengemarkedsrenten (NIBOR) i 4. kvartal. Bankenes og kredittforetakenes utlånsmargin (utlånsrente minus NIBOR) økte med henholdsvis 0,29 og 0,33 prosentpoeng, mens bankenes innskuddsmargin falt med 0,24 prosentpoeng i samme periode.

Laveste rente på boliglån fra statlige låneinstitutter siden 1996

Renten på utlån i alt fra statlige låneinstitutter, eksklusive lån med null i rente i Lånekassen, falt med 0,05 prosentpoeng til 3,27 prosent i 4. kvartal 2011. Også i de tre foregående kvartalene var det en nedgang. Nedgangen i utlånsrenten fra statlige låneinstitutter har sammenheng med fall i rentene på statssertifikater og statsobligasjoner i de foregående månedene til et historisk lavt nivå, og renten på statssertifikater og statsobligasjoner har falt ytterligere etter dette. Renten på utlån med pant i bolig fra statlige låneinstitutter falt med 0,07 prosentpoeng, til 3,12 prosent. Dette er det laveste nivået som er registrert siden målingene begynte i 2. kvartal 1996.

Nedgangen i renten på utlån fra statlige låneinstitutter kan også skyldes økt andel utlån med fast rente. Lån fra statlige låneinstitutter med rentebinding på ett til fem år hadde lavere rente enn lån med flytende rente i 4. kvartal.

Den nominelle renten på utlån fra Statens pensjonskasse har vært uendret siden 3. kvartal 2010, og den helårige etterskuddsrenten har ligget mellom 2,74 og 2,75 prosent. Renten på utlån fra livsforsikringsselskaper var også omtrent uendret på 4,02 prosent. Utlånsrenten i ”finansforetakene i alt” (banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter) økte med 0,13 prosentpoeng til 4,47 prosent i 4. kvartal, dette etter en økning også i de tre foregående kvartalene.

Renter på utlån med pant i bolig fra banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper, statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse. 2. kvartal 1987-4. kvartal 2011

Renter på utlån fra banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper, statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse. Innskuddsrente i banker. 4. kvartal 1979-4. kvartal 2011

Finansforetakenes renter ved slutten av kvartalet, 4. kvartal 2010-4. kvartal 20111
  31. desember 2011 30. september 2011 30. juni 2011 31. mars 2011 31. desember 2010 Renteendring Andel utlån/innskudd. Prosent
  Siste kvartal Siste år 31. desember 2011 30. september 2011
1. Bankutlån i alt 5,03 4,89 4,67 4,61 4,61 0,14 0,42 0,55 0,57
1a. Ikke-finansielle private foretak 5,09 5,03 4,83 4,67 4,62 0,06 0,47 0,22 0,22
1b. Husholdninger mv. 5,03 4,82 4,60 4,61 4,64 0,21 0,39 0,32 0,33
2. Bankinnskudd i alt 2,57 2,48 2,32 2,25 2,22 0,09 0,35 1,00 1,00
2a. Ikke-finansielle private foretak 2,46 2,47 2,39 2,21 2,18 -0,01 0,28 0,31 0,31
2b. Husholdninger mv. 2,58 2,42 2,21 2,23 2,20 0,16 0,38 0,62 0,62
3. Bankenes rentemargin (1 - 2) 2,46 2,41 2,35 2,36 2,39 0,05 0,07 . .
3a. Ikke-finansielle private foretak 2,63 2,56 2,44 2,46 2,44 0,07 0,19 . .
3b. Husholdninger mv. 2,45 2,40 2,39 2,38 2,44 0,05 0,01 . .
                   
4. Utlån kredittforetak 3,96 3,78 3,57 3,53 3,55 0,18 0,41 0,36 0,35
4a. Ikke-finansielle private foretak 4,41 4,26 4,14 3,96 3,94 0,15 0,47 0,02 0,02
4b. Husholdninger mv. 4,07 3,84 3,62 3,63 3,66 0,23 0,41 0,27 0,26
5. Utlån livsforsikringsselskaper 4,02 4,03 3,99 3,93 3,95 -0,01 0,07 0,01 0,01
6a. Utlån statlige låneinstitutter 2,84 2,79 2,92 2,95 3,03 0,05 -0,19 0,07 0,07
6b. Utlån statlige låneinstitutter eks. lån med null i rente i Lånekassen 3,27 3,32 3,42 3,45 3,49 -0,05 -0,22 0,06 0,06
7. Utlån finansinstitusjoner i alt2 4,47 4,34 4,16 4,12 4,13 0,13 0,34 1,00 1,00
7a. Kommuneforvaltning 3,41 3,43 3,27 3,13 3,17 -0,02 0,24 0,07 0,07
7b. Ikke-finansielle offentlige foretak 3,64 3,64 3,44 3,29 3,18 0,00 0,46 0,02 0,02
7c. Ikke-finansielle private foretak 4,99 4,94 4,76 4,60 4,55 0,05 0,44 0,25 0,25
7d. Husholdninger mv. 4,42 4,23 4,04 4,06 4,11 0,19 0,31 0,65 0,65
                   
8. Utlån Statens pensjonskasse 2,75 2,75 2,74 2,74 2,74 0,00 0,01 0,01 0,01
9. Utlån finansinstitusjoner i alt og Statens pensjonskasse 4,45 4,32 4,14 4,10 4,11 0,13 0,33 1,00 1,00
                   
10. Nibor (3mnd. effektiv)3 2,96 3,11 2,99 2,73 2,66 -0,15 0,30 . .
Innskuddsmargin (10 - 2) 0,39 0,63 0,67 0,48 0,44 -0,24 -0,05 . .
Utlånsmargin banker (1 - 10) 2,07 1,78 1,68 1,88 1,95 0,29 0,12 . .
Utlånsmargin kredittforetak (4 - 10) 1,00 0,67 0,58 0,80 0,89 0,33 0,11 . .
                   
Banker. Nedbetingslån med pant i bolig 4,49 4,33 4,14 4,14 4,17 0,16 0,32 0,21 0,22
Banker. Rammelån med pant i bolig 4,03 3,80 3,55 3,55 3,59 0,23 0,44 0,06 0,06
Kredittforetak. Nedbetingslån med pant i bolig 4,10 3,89 3,68 3,69 3,73 0,21 0,37 0,19 0,18
Kredittforetak. Rammelån med pant i bolig 4,00 3,72 3,48 3,48 3,49 0,28 0,51 0,08 0,08
Livsforsikringsselskaper. Nedbetingslån med pant i bolig 3,65 3,44 3,37 3,69 3,76 0,21 -0,11 0,00 0,00
Statlige låneinstitutter. Nedbetingslån med pant i bolig 3,12 3,19 3,48 3,48 3,53 -0,07 -0,41 0,02 0,02
Finansinstitusjoner i alt: Nedbetalingslån med pant i bolig 4,24 4,07 3,91 3,92 3,96 0,17 0,28 0,43 0,43
Finansinstitusjoner i alt: Rammelån med pant i bolig 4,01 3,76 3,51 3,51 3,54 0,25 0,47 0,14 0,14
Finansinstitusjoner i alt: Utlån med pant i bolig i alt 4,18 3,99 3,81 3,82 3,86 0,19 0,32 0,57 0,56
Utlån med pant i bolig finansinstitusjoner i alt og Statens pensjonskasse 4,15 3,97 3,79 3,80 3,79 0,18 0,37 0,58 0,58
                   
Banker. Utlånsmargin nedbetingslån med pant i bolig 1,53 1,22 1,15 1,41 1,51 0,31 0,02 . .
Banker. Utlånsmargin rammelån med pant i bolig 1,07 0,69 0,56 0,82 0,93 0,38 0,14 . .
Kredittforetak. Utlånsmargin nedbetingslån med pant i bolig Banks. 1,14 0,78 0,69 0,96 1,07 0,36 0,07 . .
Kredittforetak. Utlånsmargin rammelån med pant i bolig 1,04 0,61 0,49 0,75 0,83 0,43 0,21 . .
                   
Norges Banks foliorente4 1,75 2,25 2,25 2,00 2,00 -0,50 -0,25 . .
Dagslånsrenten4 2,75 3,25 3,25 3,00 3,00 -0,50 -0,25 . .
Utlånsrente banker og kredittforetak 4,61 4,47 4,26 4,22 4,23 0,14 0,38 0,91 0,91
1  Veide gjennomsnittlige rentesatser inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker og andre finansforetak. Veide gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i banker fra publikum i NOK. Veide gjennomsnittlige rentemarginer i banker. Prosent p.a.
2  Inkluderer banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. Inkluderer ikke Statens pensjonskasse.
3  Kilde: Reuters og Norges Bank.
4  Kilde: Norges Bank.

Begreper og annen viktig bakgrunnsinformasjon

NIBOR, eller pengemarkedsrenten, er renten på lån bankene imellom.

Rentemarginen: Differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrente.

Utlånsmarginen: Forskjellen mellom utlånsrente og NIBOR.

Innskuddsmarginen: Forskjellen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.

Om statistikkgrunnlaget

Per 4. kvartal 2011 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutter, seks livsforsikringsselskaper, 30 kredittforetak, 141 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter og livsforsikringsselskaper utgjorde henholdsvis 55, 36, 7 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive Statens pensjonskasse).

Renter på lån fra statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse

De tre statlige låneinstituttene omfatter Husbanken, Lånekassen og Innovasjon Norge. Den flytende renten på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statskasseveksler med gjenstående løpetid fra 0-3 måneder i de to forutgående månedene. Renten på lån med fast rente fastsettes på grunnlag av rentene på statsobligasjoner i de foregående månedene.

Boliglånsrenten i Statens pensjonskasse er en flytende rente som følger normrenten. Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler. Normrenten skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenten tilsier en endring av normrenten på 1/4 prosentpoeng. Metoden for fastsetting av normrenten er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004), kapittel 5.3.