92691_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
92691
Utlånsrentene faller fortsatt
statistikk
2013-05-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utlånsrentene faller fortsatt

Banker og kredittforetaks utlånsrenter falt i 1. kvartal 2013 etter en nedgang også i de fire foregående kvartalene. Bankenes innskuddsrente har vært tilnærmet uendret de siste fire kvartalene. Bankenes rentemargin var tilnærmet uendret etter en betydelig nedgang i forrige kvartal.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum
1. kvartal 20134. kvartal 2012
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,664,68
Kredittforetak3,593,60
Statlige låneinstitutter2,522,53
Livsforsikringsselskaper3,783,86
Finansinstitusjoner i alt4,074,10
Statens pensjonskasse2,252,25
 
Innskuddsrente
Banker2,302,31
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,282,36
Banker. Rentemargin2,362,37
Banker. Innskuddsmargin-0,38-0,44

Utlånsmarginen i banker og kredittforetak falt med 0,08 prosentpoeng i 1. kvartal 2013 etter en økning på 0,07 prosentpoeng i 4. kvartal 2012. Merk at det er en del revisjoner av utlånsrentene for 4. kvartal 2012. Renten på lån banker imellom, NIBOR , økte med 0,05 prosentpoeng i 1. kvartal 2013. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,06 prosentpoeng i 1. kvartal 2013 etter en nedgang på 0,15 prosentpoeng i foregående kvartal. Bankenes rentemargin var i 1. kvartal tilnærmet uendret på 2,36 prosent etter en nedgang på 0,11 prosentpoeng kvartalet før.

Fortsatt nedgang i utlånsrentene

Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak gikk ned 0,03 prosentpoeng i 1. kvartal 2013, til 4,20 prosent. Utlånsrenten var 0,29 prosentpoeng lavere ved utgangen av 1. kvartal 2013 enn i samme periode året før. Banker og kredittforetaks utlånsrente til husholdningene falt med 0,03 prosentpoeng i de siste kvartalene. Renten på utlån til ikke-finansielle private foretak var uendret i 1. kvartal 2013 etter et fall på 0,18 prosentpoeng i siste kvartal året før.

Utlånsrenten fra statlige låneinstitutt, eksklusive lån med null i rente, falt 0,02 prosentpoeng i 1. kvartal 2013 til 2,94 prosent. Dette er 0,35 prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor. Utlånsrenten fra Statens Pensjonskasse har vært uendret på 2,25 prosent de fire siste kvartalene.

Stabile innskuddsrenter

Bankenes innskuddsrente var tilnærmet uendret på 2,30 prosent fra utgangen av 4. kvartal 2012 til utgangen av 1. kvartal 2013. Renten på innskudd fra private ikke-finansielle foretak falt med 0,08 prosentpoeng til 2,01 prosent, mens renten på innskudd fra husholdninger var tilnærmet uendret på 2,41 prosent i samme periode.

Slik fordelte lånene segÅpne og lesLukk

Per 1. kvartal 2013 omfatter rentestatistikken 3 statlige låneinstitutt (Husbanken, Statens lånekasse og Innovasjon Norge), 6 livsforsikringsselskap, 29 kredittforetak, 141 banker og Statens Pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 52, 39, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens Pensjonskasse) i 1. kvartal 2013.