90475_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
90475
Økte utlånsmarginer
statistikk
2012-11-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utlånsmarginer

Utlånsmarginen i banker og kredittforetak økte med 0,31 prosentpoeng i 3. kvartal 2012. Utlånsmarginen var 0,93 prosentpoeng høyere i årets 3. kvartal sammenliknet 3. kvartal i fjor.

Banker og kredittforetaks utlånsrenter og NIBOR ved slutten av kvartalet. 4. kvartal 2008-3. kvartal 2012. Prosent

Utlånsmarginen i banker og kredittforetak var 2,29 prosentpoeng ved utgangen av 3. kvartal i år, opp fra 1,98 prosentpoeng i forrige kvartal. Bankene har den største økningen i utlånsmarginen, den økte fra 2,44 prosentpoeng ved utgangen av 2. kvartal til 2,77 prosentpoeng ved utgangen av 3. kvartal i år.

I den samme perioden var bankenes rentemargin uendret på 2,48 prosentpoeng. Rentemarginen har i de siste fem kvartalene vært stabil mellom 2,40 og 2,48 prosentpoeng.

Gjennomsnittlige utlånsrenter. Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt. 4. kvartal 2008-3. kvartal 2012. Prosent

Svak nedgang i utlånsrenter

Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak gikk ned med 0,03 prosentpoeng, til 4,30 prosent i 3. kvartal i år. I denne perioden var utlånsrenten 0,17 prosentpoeng lavere enn i den samme perioden i fjor. Den gjennomsnittlige utlånsrenten mot sektorene ikke-finansielle private foretak og husholdninger falt begge marginalt med 0,02 prosentpoeng i 3. kvartal.

Av det totale utlånet i norske kroner sto banker og kredittforetak for henholdsvis 54 og 37 prosent i 3. kvartal 2012. Dette innebærer at banker og kredittforetak dekket over 90 prosent av utlånsmarkedet.

Utlånsrenta fra statlige låneinstitutt, eksklusive lån med null i rente, fortsetter å falle. I 3. kvartal i år falt renta til 2,98 prosentpoeng. Dette er en nedgang på 0,07 prosentpoeng fra 2. kvartal og en nedgang på 0,34 prosentpoeng fra 3. kvartal i fjor. Utlånsrenta fra Statens Pensjonskasse var uendret på 2,25 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2012.

Rentenedgang for utlån med pant i bolig

Renta på totale utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak falt med 0,04 prosentpoeng, til 4 prosent, i 3. kvartal 2012. Utlån med pant i bolig består av to utlånstyper; nedbetalingslån og rammelån. Renta på begge disse utlånstypene falt med henholdsvis 0,03 og 0,07 prosentpoeng i 3. kvartal. Sammenliknet med samme periode i fjor var også boliglånsrentene noe lavere i 3. kvartal i år. Ifølge statistikken Finansforetak, balanser blir om lag 90 prosent av totale utlån med pant i bolig tatt opp av lønnstakere.

Uendrede innskuddsrenter

Bankenes innskuddsrente var tilnærmet uendret fra 2. til 3. kvartal i år, og lå på 2,30 prosent ved utgangen av kvartalet. Siden NIBOR-renta har falt 0,34 prosentpoeng i løpet av 3. kvartal i år, fører dette til at bankene har en innskuddsmargin på -0,29 prosentpoeng, ned fra 0,04 ved utgangen av 2. kvartal.

 

NIBOR er gjennomsnittlig pengemarkedsrente, renta på lån banker imellom.

Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsrente i bankene.

Utlånsmarginen er differansen mellom finansforetakets utlånsrente og NIBOR.

Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.

 

Om statistikkgrunnlaget

Per 3. kvartal 2012 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutt (Husbanken, Statens lånekasse og Innovasjon Norge), fem livsforsikringsselskap, 29 kredittforetak, 141 banker og Statens Pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 54, 37, 6 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens Pensjonskasse) i 3. kvartal 2012.


Den flytende renta på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statskasseveksler med gjenstående løpetid fra 0 - 3 måneder i de 2 forutgående månedene.

Boliglånsrenta i Statens Pensjonskasse er en flytende rente som følger normrenta. Normrenta beregnes med utgangspunkt i den effektive renta på 0-3 måneders statskasseveksler. Normrenta skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenta tilsier en endring av normrenta på 1/4 prosentpoeng. Metoden for fastsetting av normrenta er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

 

Renter ved utgangen av kvartalet. Finansforetak. 3. kvartal 2011-3. kvartal 2012. Prosent, prosentpoeng og andeler 1
 
 30. sept. 201230. juni 201231. mars 201231. des. 201130. sept. 2011Renteendring. ProsentpoengAndel av totale utlån/innskudd
 Kvartalår
 
Utlånsrenter        
Banker4,784,794,915,034,89-0,01-0,110,54
Kredittforetak3,643,683,873,963,78-0,04-0,140,37
Banker og kredittforetak4,304,334,484,614,47-0,03-0,170,91
Livsforsikringsselskaper3,813,843,894,024,03-0,03-0,220,01
Statlige låneinstitutter eks. lån med null i rente i Lånekassen2,983,053,203,273,32-0,07-0,340,06
         
Finansinstitusjoner i alt 24,184,204,354,474,34-0,02-0,161,00
Statens pensjonskasse2,252,252,752,752,750,00-0,500,01
Finansinstitusjoner i alt og Statens pensjonskasse4,154,174,334,454,32-0,02-0,171,00
         
Renter på lån med pant i bolig        
Banker og kredittforetak. Nedbetalingslån med pant i bolig4,094,124,294,324,14-0,03-0,050,41
Banker og kredittforetak. Rammelån med pant i bolig3,743,813,994,013,76-0,07-0,010,14
Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig4,004,044,224,244,04-0,04-0,040,54
         
Innskuddsrenter        
Banker2,302,312,512,572,48-0,01-0,181,00
         
Rentemarginer        
Innskuddsmargin banker-0,290,04-0,180,390,63-0,33-0,92.
         
Utlånsmargin banker2,772,442,582,071,780,330,99.
Utlånsmargin kredittforetak1,631,330,911,000,670,300,96.
Utlånsmargin banker og kredittforetak2,291,981,521,651,360,310,93.
         
Rentemargin banker2,482,482,402,462,410,000,07.
         
Pengemarkedsrente 3        
Nibor (3mnd. effektiv)2,012,352,332,963,11-0,34-1,10.
         
Norges Bank 4        
Foliorente1,501,501,501,752,250,00-0,75.
Dagslånsrente2,502,502,502,753,250,00-0,75.
 
1  Veide gjennomsnittlige rentesatser inkludert provisjoner på utlån til publikum i NOK fra banker og andre finansforetak. Veide gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i banker fra publikum i NOK. Veide gjennomsnittlige marginer. Prosent p.a.
2  Inkluderer banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. Inkluderer ikke Statens pensjonskasse.
3  Kilde: Reuters og Norges Bank.
4  Kilde: Norges Bank.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen