54277_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
54277
Fallende renter i statlige låneinstitutter
statistikk
2011-11-23T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak3. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fallende renter i statlige låneinstitutter

Renten på utlån fra statlige låneinstitutter fortsatte å falle, mens renten på utlån fra banker og kredittforetak fortsatte å øke i 3. kvartal 2011. Bankenes innskuddsrente fortsatte å øke, men økningen var mindre enn økningen i utlånsrenten, slik at rentemarginen økte.

I 3. kvartal økte den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene med 0,22 prosentpoeng, til 4,89 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,16 prosentpoeng, til 2,48 prosent. Bankenes rentemargin økte således med 0,06 prosentpoeng, til 2,41 prosentenheter. Bankenes innskuddsrente har økt hvert kvartal de siste to årene.

Bankenes utlånsrente, innskuddsrente, rentemargin og NIBOR. 3. kvartal 2009-3. kvartal 2011

Økte renter på utlån fra kredittforetak og livsforsikringsselskaper

Renten på utlån fra kredittforetak økte med 0,21 prosentpoeng til 3,78 prosent i 3. kvartal 2011. Renten på utlån fra livsforsikringsselskaper økte med 0,04 prosentpoeng til 4,03 prosent i samme periode. Utlånsrenten i ”finansforetakene i alt” (banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter) økte med 0,18 prosentpoeng, til 4,34 prosent.

Lavere utlånsrenter i statlige låneinstitutter, uendret i Statens pensjonskasse

Utlånsrenten i statlige låneinstitutter, eksklusive lån med null i rente i Lånekassen, falt med 0,10 prosentpoeng, til 3,32 prosent i 3. kvartal 2011. Utlånsrenten falt også i de to foregående kvartalene. Nedgangen i utlånsrenten fra statlige låneinstitutter fra utgangen av 2. kvartal til utgangen av 3. kvartal har sammenheng med fall i rentene på statsobligasjoner i de foregående månedene. Renten på statsobligasjoner falt også etter observasjonsperioden, og 12. september var renten på 3,5- og 10-års statsobligasjoner på det laveste nivået i den perioden vi har offisielle data fra (januar 1985).

Renten på utlån fra Statens pensjonskasse har vært uendret på 2,74 prosent de siste fire kvartalene.

Utlånsrenten i Statens pensjonskasse følger normrenten som beregnes med utgangspunkt i renten på 0-3 måneders statskasseveksler. Renten på 0-3 måneders statssertifikater var litt høyere ved utgangen av 2. kvartal enn i 1. kvartal, men falt mot slutten av 3. kvartal.

Renter på utlån i statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse. Renter på 3 mnd. statssertifikater og gjennomsnittlig rente på 3-, 5- og 10-års statsobligasjoner

Økt utlånsmargin i banker og kredittforetak, men fall i bankenes innskuddsmargin

Økningen i utlånsrentene og bankenes innskuddsrente reflekterer økningen i styringsrenten og økningen i pengemarkedsrenten (NIBOR). Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 2,25 prosent i mai i år, mens tre måneders effektiv pengemarkedsrente (NIBOR) økte med 0,11 prosentpoeng, til 3,11 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2011. NIBOR har økt de siste fire kvartalene og ligger på det høyeste rentenivået siden 1. kvartal 2009. Bankenes og kredittforetakenes utlånsmargin (utlånsrente minus NIBOR) økte dermed med henholdsvis 0,10 og 0,11 prosentpoeng, mens bankenes innskuddsmargin falt med 0,04 prosentpoeng i samme periode.

Bankenes rentemargin overfor ikke-finansielle foretak økte med 0,12 prosentpoeng, mens rentemarginen overfor husholdninger økte marginalt med 0,01 prosentpoeng. Dette har sammenheng med at renten på innskudd fra husholdninger økte mer enn renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak, mens renten på utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak fra banker økte nesten like mye.

Bankenes og kredittforetakenes rentemarginer overfor husholdninger og ikke-finansielle private foretak. 3. kvartal 2010- 3. kvartal 2011

Finansforetakenes renter. 3. kvartal 2010-3. kvartal 20111
  30. sep. 2011 30. juni 2011 31. mars 2011 31. des. 2010 30. sep. 2010 Renteendring Andel utlån/innskudd. Prosent
  Siste kvartal Siste år 30. sep. 2011 30. juni 2011
1. Bankutlån i alt 4,89 4,67 4,61 4,61 4,66 0,22 0,23 56,5 57,0
1a. Ikke-finansielle private foretak 5,03 4,83 4,67 4,62 4,70 0,20 0,33 22,3 22,3
1b. Husholdninger mv. 4,82 4,60 4,61 4,64 4,66 0,22 0,16 33,3 33,7
2. Bankinnskudd i alt 2,48 2,32 2,25 2,22 2,20 0,16 0,28  100,0  100,0
2a. Ikke-finansielle private foretak 2,47 2,39 2,21 2,18 2,20 0,08 0,27 30,7 28,8
2b. Husholdninger mv. 2,42 2,21 2,23 2,20 2,16 0,21 0,26 61,8 62,7
3. Bankenes rentemargin (1-2) 2,41 2,35 2,36 2,39 2,46 0,06 -0,05    
3a. Ikke-finansielle private foretak 2,56 2,44 2,46 2,44 2,50 0,12 0,06    
3b. Husholdninger mv. 2,40 2,39 2,38 2,44 2,50 0,01 -0,10    
                   
4. Utlån kredittforetak 3,78 3,57 3,53 3,55 3,60 0,21 0,18 0,35 0,34
4a. Ikke-finansielle private foretak 4,26 4,14 3,96 3,94 4,14 0,12 0,12 0,02 0,02
4b. Husholdninger mv. 3,84 3,62 3,63 3,66 3,68 0,22 0,16 0,26 0,25
5. Utlån livsforsikringsselskaper 4,03 3,99 3,93 3,95 3,91 0,04 0,12 0,01 0,01
6a. Utlån statlige låneinstitutter 2,79 2,92 2,95 3,03 2,79 -0,13 0,00 0,07 0,08
6b. Utlån statlige låneinstitutter ekskl. lån med null i rente i Statens Lånekasse 3,32 3,42 3,45 3,49 3,29 -0,10 0,03 0,06 0,06
7. Utlån finansinstitusjoner i alt2 4,34 4,16 4,12 4,13 4,17 0,18 0,17 1,00 1,00
7a. Kommuneforvaltning 3,43 3,27 3,13 3,17 3,21 0,16 0,22 0,07 0,07
7b. Ikke-finansielle offentlige foretak 3,64 3,44 3,29 3,18 3,20 0,20 0,44 0,02 0,02
7c. Ikke-finansielle private foretak 4,94 4,76 4,60 4,55 4,65 0,18 0,29 0,25 0,25
7d. Husholdninger mv. 4,23 4,04 4,06 4,11 4,11 0,19 0,12 0,65 0,66
                   
8. Utlån Statens pensjonskasse 2,74 2,74 2,74 2,74 2,75 0,00 -0,01 0,01 0,01
9. Utlån finansinstitusjoner i alt og Statens Pensjonskasse 4,32 4,14 4,10 4,11 4,16 0,18 0,17 1,00 1,00
                   
10. Nibor (3 nd. effektiv)3 3,11 2,99 2,73 2,66 2,66 0,11 0,45    
Innskuddsmargin (10-2) 0,63 0,67 0,48 0,44 0,46 -0,04 0,17    
Utlånsmargin banker (1-10) 1,78 1,68 1,88 1,95 2,00 0,10 -0,22    
Utlånsmargin kredittforetak (4-10) 0,67 0,58 0,80 0,89 0,94 0,10 -0,27    
                   
Banker. Nedbetingslån med pant i bolig 4,33 4,14 4,14 4,17 4,21 0,19 0,12 0,22 0,22
Banker. Rammelån med pant i bolig 3,80 3,55 3,55 3,59 3,62 0,25 0,18 0,06 0,06
Kredittforetak. Nedbetingslån med pant i bolig 3,89 3,68 3,69 3,73 3,76 0,21 0,13 0,18 0,18
Kredittforetak. Rammelån med pant i bolig 3,72 3,48 3,48 3,49 3,48 0,24 0,24 0,08 0,08
Livsforsikringsselskaper. Nedbetingslån med pant i bolig 3,44 3,37 3,69 3,76 3,77 0,07 -0,33 0,00 0,00
Statlige låneinstitutter. Nedbetingslån med pant i bolig 3,19 3,48 3,48 3,53 3,55 -0,29 -0,36 0,02 0,02
Finansinstitusjoner i alt: Nedbetalingslån med pant i bolig 4,07 3,91 3,92 3,96 4,00 0,16 0,07 0,43 0,43
Finansinstitusjoner i alt: Rammelån med pant i bolig 3,76 3,51 3,51 3,54 3,55 0,25 0,21 0,14 0,14
Finansinstitusjoner i alt: Utlån med pant i bolig i alt 3,99 3,81 3,82 3,86 3,90 0,18 0,10 0,56 0,56
Utlån med pant i bolig finansinstitusjoner i alt og Statens Pensjonskasse 3,97 3,79 3,80 3,84 3,82 0,18 0,14 0,58 0,58
                   
Banker. Utlånsmargin nedbetingslån med pant i bolig 1,22 1,15 1,41 1,51 1,55 0,08 -0,33    
Banker. Utlånsmargin rammelån med pant i bolig 0,69 0,56 0,82 0,93 0,96 0,14 -0,27    
Kredittforetak. Utlånsmargin nedbetingslån med pant i bolig 0,78 0,69 0,96 1,07 1,10 0,10 -0,32    
Kredittforetak. Utlånsmargin rammelån med pant i bolig 0,61 0,49 0,75 0,83 0,82 0,13 -0,21    
                   
Norges Banks foliorente4 2,25 2,25 2,00 2,00 2,00 0,00 0,25    
Dagslånsrenten4 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 0,00 0,25    
Utlånsrente banker og kredittforetak 4,47 4,26 4,22 4,23 4,29 0,21 0,18 0,91 0,91
1  Veide gjennomsnittlige rentesatser inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker og andre finansforetak. Veide gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i banker fra publikum i kroner.
Veide gjennomsnittlige rentemarginer i banker. Prosent p.a.
2  Inkluderer banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. Inkluderer ikke Statens Pensjonskasse.
3  Kilde: Reuters og Norges Bank.
4  Kilde: Norges Bank.

Begreper og annen viktig bakgrunnsinformasjon

NIBOR, eller pengemarkedsrenten, er renten på lån bankene imellom.

Rentemarginen: Differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrente.

Utlånsmarginen: Forskjellen mellom utlånsrente og NIBOR.

Innskuddsmarginen: Forskjellen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.

Om statistikkgrunnlaget

Per 3. kvartal 2011 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutter, seks livsforsikringsselskaper, 30 kredittforetak, 145 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter og livsforsikringsselskaper utgjorde henholdsvis 57, 35, 7 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive Statens pensjonskasse).

De tre statlige låneinstituttene omfatter Husbanken, Lånekassen og Innovasjon Norge. Den flytende renten på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statskasseveksler med gjenstående løpetid fra 0-3 måneder i de to forutgående månedene.

Boliglånsrenten i Statens pensjonskasse er en flytende rente som følger normrenten. Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler. Normrenten skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenten tilsier en endring av normrenten på 1/4 prosentpoeng. Metoden for fastsetting av normrenten er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.