Finansforetak, balanseroktober 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. september 2014 Juli 2014 Stabil utlånsvekst til fast eiendom
14. august 2014 Juni 2014 Avtagende boliglånsvekst
11. juli 2014 Mai 2014 Økende egenkapitalandel
13. juni 2014 April 2014 Økende boliglånsvekst
16. mai 2014 Mars 2014 Mer penger på bok
11. april 2014 Februar 2014 Nedgang i utlån til industrien
10. mars 2014 Januar 2014 Fallende boliglånsvekst
7. februar 2014 Desember 2013 Stabil vekst i BSU-sparingen
13. januar 2014 November 2013 Økt innskuddsdekning for bankene
9. desember 2013 Oktober 2013 Nedgang i utlån til varehandelen
8. november 2013 September 2013 Markedsfinansieringen holdt seg stabil
11. oktober 2013 August 2013 Lavere vekst i husholdningenes boliglån
13. september 2013 Juli 2013 Foretakene økte sine innskudd
16. august 2013 Juni 2013 Økte innskudd hos lønnstakere
12. juli 2013 Mai 2013 Lavere vekst i husholdningenes lånegjeld