168447_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168447
Avtagende boliglånsvekst
statistikk
2014-08-14T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtagende boliglånsvekst

Tolvmånedersveksten i boliglån var 6,6 prosent frem til utgangen av juni 2014, ned 0,1 prosentpoeng fra måneden før. Sammenlignet med utgangen av juni i fjor har tolvmånedersveksten falt med 1,1 prosentpoeng.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juni 2013Juni 2014Juni 2013 - Juni 2014
Banker
Forvaltningskapital4 019 8204 308 9887,2
Innskudd2 749 0322 936 7706,8
Utlån2 890 3373 166 4629,6
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 726 6961 815 5755
Utlån1 496 6001 500 4530,3

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene beløp seg til 2 114 milliarder kroner ved utgangen av juni. Dette er 131 milliarder kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor. Boliglånene utgjorde 84,4 prosent av finansforetakenes totale utlån til husholdningene ved utgangen av juni. Total lånegjeld for husholdningene beløp seg til 2 504 milliarder kroner.

Svakere vekst i nedbetalingslån

Utlån med pant i bolig er summen av utlånstypene nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig. Tolvmånedersveksten for husholdningenes nedbetalingslån med pant i bolig var 9,1 prosent frem til utgangen av juni. Til sammenligning var tolvmånedersveksten i foregående periode på 9,3 prosent, mens den frem til utgangen av juni i fjor var 10,3 prosent.

Husholdningenes rammelån med pant i bolig gikk ned 1,8 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Tolvmånedersveksten i rammelån med pant i bolig har vært negativ i samtlige måneder fra og med juni 2013.

Ved utgangen av juni i år var 79 prosent av husholdningenes boliglån nedbetalingslån, mens rammelånene stod for de resterende 21 prosentene.

Redusert vekst i boliglån fra banker og statlige låneinstitutt

Boliglån fra kredittforetakene utgjorde 50,8 prosent av totale boliglån ved utgangen av juni 2014. På samme tidspunkt utgjorde utlån fra banker og statlige låneinstitutt henholdsvis 46,3 og 2,9 prosent av totale boliglån.

Tolvmånedersveksten i boliglån fra banker og statlige låneinstitutt var avtagende frem til utgangen av juni og falt med 0,4 prosentpoeng målt i forhold til foregående tolvmånedersperiode. Dermed utgjorde veksten henholdsvis 12,0 og 2,5 prosent. Tolvmånedersveksten i boliglån fra kredittforetak var uendret i samme periode og var ved utgangen av juni 2,3 prosent.