108359_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
108359
Foretakene økte sine innskudd
statistikk
2013-09-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foretakene økte sine innskudd

I løpet av juli 2013 økte bankinnskuddene fra ikke-finansielle foretak i innenlandske banker med 22 milliarder kroner. I løpet av de siste tolv månedene har bankinnskuddene fra disse foretakene økt med 5,5 prosent.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juli 2012Juli 2013Juli 2012 - Juli 2013
Banker
Forvaltningskapital4 055 1864 038 900-0,4
Innskudd2 683 3302 759 0572,8
Utlån2 770 5602 921 5275,4
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 709 4431 706 8130
Utlån1 424 1991 475 6063,6

Ikke-finansielle foretak hadde 572 milliarder kroner plassert i innskudd i innenlandske banker ved utgangen av juli 2013. I løpet av de siste tolv månedene har bankinnskuddene økt med nesten 30 milliarder kroner, hvorav 29 milliarder kroner var innskudd i norsk valuta. I gruppen ikke-finansielle foretak økte bankinnskuddene fra de private ikke-finansielle foretakene i denne perioden med nesten 24 milliarder kroner, eller 5,0 prosent, mens det var størst prosentvis økning for de kommunalt eide ikke-finansielle foretakene, med 9,6 prosent.

Skatteinnbetalinger gir månedlige svingninger

Ikke-finansielle foretaks bankinnskudd i norske kroner økte med nesten 10 milliarder kroner i løpet av juli 2013. De månedlige endringene i foretakenes bankinnskudd påvirkes av tidspunktene for innbetalinger av skatter og avgifter. Økningen i løpet av juli 2013 bør derfor ses i sammenheng med at det ikke er forfall for foretakenes innbetalinger av merverdiavgift, foretaksskatt eller oljeskatter i løpet av denne måneden.

Skattetrekk for egne ansatte, som foretakene plasserer i skattetrekkonti, utgjorde nesten 12 milliarder kroner ved utgangen av juli 2013, som er nesten 7 milliarder kroner lavere enn ved utgangen av juni samme år. Dersom skattetrekkonti tas ut av foretakenes bankinnskudd, økte foretakenes bankinnskudd med i overkant av 29 milliarder kroner i løpet av juli 2013, som er nesten 13 milliarder kroner mer enn i løpet av samme måned året før.

Variasjonen i bankinnskudd over tid er relativt stor. Det var for eksempel en nedgang på 25 milliarder kroner i bankinnskuddene eksklusiv skattetrekkonti i løpet av februar 2013, blant annet som følge av høye innbetalinger av både oljeskatt og foretakenes terminskatt.

Valutainnskuddene økte mest

Ved utgangen av juli 2013 var omtrent 12 prosent av de ikke-finansielle foretakenes bankinnskudd i utenlandsk valuta. I løpet av juli 2013 økte valutainnskuddene med 12 milliarder kroner, eller 22,8 prosent. Den norske kronen styrket seg noe mot de fleste store valutaer i løpet av juli, men dette bidro kun til en liten nedgang i verdien av valutainnskuddene.

Mest innskudd fra private ikke-finansielle foretak

Ved utgangen av juli 2013 hadde de private ikke-finansielle foretakene 502 milliarder kroner plassert som innskudd i innenlandske banker. Dette utgjorde 87,7 prosent av de ikke-finansielle foretakenes totale bankinnskudd. I løpet av juli i år økte innskuddene fra de private ikke-finansielle foretakene med 13 milliarder kroner, mens innskuddene fra de statlig eide foretakene og de kommunalt eide foretakene økte med henholdsvis 7,6 milliarder og 1,5 milliarder kroner.