108361_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
108361
Økte innskudd hos lønnstakere
statistikk
2013-08-16T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte innskudd hos lønnstakere

Norske lønnstakere, pensjonister, trygdede og studenter hadde 902 milliarder kroner plassert som innskudd i norske banker ved utgangen av juni. Innskudd fra lønnstakere mv. har økt med 68 milliarder kroner siden samme måned i fjor.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juni 2012Juni 2013Juni 2012 - Juni 2013
Banker
Forvaltningskapital4 084 4964 019 828-1,6
Innskudd2 728 2842 749 0170,8
Utlån2 719 4242 890 3456,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 684 2691 726 4253
Utlån1 410 9271 496 4766,1

Tolvmånedersveksten i totale innskudd fra lønnstakere var på 8,2 prosent frem til utgangen av juni og har stort sett ligget i intervallet mellom 8 og 9 prosent siden begynnelsen av 2012.

Ferie- og skattepenger påvirker transaksjonsinnskuddene

Lønnstakernes innskudd på transaksjonskonti var på 287 milliarder kroner ved utgangen av juni. Dette er en økning fra 272 milliarder kroner i juni i fjor og tilsvarer en tolvmånedersvekst på 5,5 prosent. Transaksjonsinnskuddene fra lønnstakere mv. er preget av sesongvariasjoner og er tydelig påvirket av at ferie- og skattepengene blir utbetalt i juni hvert år. I løpet av juni 2013 økte transaksjonsinnskuddene med 44 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 18,1 prosent fra utgangen av mai.

Andre innskudd beløp seg til 615 milliarder kroner ved utgangen av juni. Dette er en økning på 53 milliarder kroner, eller 9,4 prosent, fra samme tidspunkt i fjor.

Størst vekst i innskudd over 2 millioner kroner

Ved utgangen av juni var det registrert om lag 46 700 bankinnskudd over 2 millioner kroner fra norske lønnstakere. Disse innskuddene beløp seg til nær 154 milliarder kroner, som er en økning på 19 milliarder kroner, eller 14,1 prosent, fra samme tidspunkt i fjor.

Lønnstakeres innskudd mellom 0 og 2 millioner kroner beløp seg til i underkant av 748 milliarder kroner ved utgangen av juni. Av dette hadde om lag 133 500 innskytere til sammen nær 183 milliarder kroner i intervallet 1–2 millioner kroner. Dette er en økning på henholdsvis 13 200 innskytere og 17 milliarder kroner fra samme tidspunkt i fjor.

I snitt 129 000 kroner på innskuddskonti

Norske lønnstakere mv. hadde totalt 902 milliarder kroner på innskuddskonti i norske banker ved utgangen av juni. Dette innebærer at hver innskyter i gjennomsnitt hadde 129 000 kroner på innskuddkonti. Til sammenligning var gjennomsnittsinnskuddet for lønnstakere mv. for fem år siden 86 000 kroner. Merk at dersom en innskyter har innskuddskonti i flere banker, vil han/hun telles flere ganger.