149102_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149102
Stabil vekst i BSU-sparingen
statistikk
2014-02-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil vekst i BSU-sparingen

Innskudd i form av boligsparing for ungdom (BSU) økte med 3,8 milliarder kroner i løpet av 2013, til 32,1 milliarder kroner ved utgangen av desember. Dette utgjorde en økning på 13,5 prosent siste 12 måneder.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Desember 2012Desember 2013Desember 2012 - Desember 2013
Banker
Forvaltningskapital4 046 8364 247 6065,0
Innskudd2 694 2452 878 8836,9
Utlån2 713 4762 988 35710,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 713 3801 746 3882
Utlån1 464 2301 502 9242,6

Tolvmånedersveksten i BSU-innskuddene lå noe lavere i 2013 enn året før. Imidlertid har tolvmånedersveksten holdt seg på over 13 prosent siden satsene for sparing på BSU-konto ble hevet i 2009. Fra november til desember 2013 økte disse bankinnskuddene med 2,3 milliarder kroner, noe som tilsvarer en månedsøkning på 7,7 prosent. Som i tidligere år kom mer enn halvparten av BSU-innskuddene i løpet av desember. Økningen følger sesongmønsteret for slike innskudd, som kan være påvirket av at ordningen gir rett til årlige skattefradrag.Dermed gjøres slik tilpasning ofte før årssskiftet.

Vekst i innenlandske lønnstakeres bankinnskudd uten avtalt løpetid

Ved utgangen av 2013 var de innenlandske lønnstakernes totale innskudd i bankene 901 milliarder kroner. Innskuddene økte dermed med 63,6 milliarder kroner, eller 7,6 prosent, fra desember året før. Tolvmånedersveksten i bankinnskudd uten avtalt løpetid var 10,8 prosent frem til utgangen av desember 2013, mens bankinnskudd med avtalt løpetid gikk ned med 5,1 prosent i samme periode. Ved slutten av desember 2013 var 82,4 prosent av de innenlandske lønnstakernes bankinnskudd gjort i innskudd uten avtalt løpetid.

BSU-tall for 2013 og 2012 ikke direkte sammenlignbareÅpne og lesLukk

Merk at en større revisjon hos en av bankene har gjort at data for BSU ikke er direkte sammenliknbare før og etter desember 2012. Det påvirker blant annet vekst- og endringstall for perioden desember 2012 - november 2013.