168445_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168445
Stabil utlånsvekst til fast eiendom
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil utlånsvekst til fast eiendom

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom økte med 4,7 prosent fra utgangen av juli i fjor til utgangen av juli i år. Veksten for totale næringsfordelte utlån var 2,2 prosent i samme periode.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juli 2013Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
Banker
Forvaltningskapital4 038 9004 274 2235,8
Innskudd2 759 0712 914 4815,6
Utlån2 921 5273 145 4517,7
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 706 8131 819 0367
Utlån1 475 6061 496 8451,4

Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og finansieringsselskaper til næringen omsetning og drift av fast eiendom var 595 milliarder kroner ved utgangen av juli 2014. Denne næringen er klart størst blant utlånsnæringene med hele 41,8 prosent av totale næringsfordelte utlån. Tolvmånedersveksten i utlån til denne næringen var omtrent uendret fra utgangen av forrige måned.

Nedgang i utlån til industrien og tjenesteytende næringer

Tolvmånedersveksten for utlån til industrien var -2,3 prosent fram til utgangen av juli, opp fra -3,2 prosent fram til utgangen av juni. Utlånene beløp seg til knapt 72 milliarder kroner ved utgangen av juli. Dette er en nedgang fra 74 milliarder kroner siden utgangen av juli i fjor. Utlån til industrien utgjorde 5,0 prosent av totale næringsfordelte utlån.

Utlån til tjenesteytende næringer var 158 milliarder kroner ved utgangen av juli i år, en nedgang på 2 milliarder kroner eller 1,1 prosent sammenlignet med utgangen av juli i fjor. Fallet de siste tolv månedene var størst for forretningsmessig tjenesteyting med 12 prosent. Ved utgangen av juli i år utgjorde utlån til tjenesteytende næringer 11,1 prosent av totale næringsfordelte utlån.

Fortsatt fall i utlån til utenriks sjøfart og rørtransport

I perioden fra utgangen av juli i fjor til utgangen av juli i år var det en nedgang i utlån til utenriks sjøfart og rørtransport på 10 milliarder kroner, eller 9,3 prosent. Det har vært negativ tolvmånedersvekst i utlån til utenriks sjøfart og rørtransport siden utgangen av mai 2012. Ved utgangen av juli i år hadde denne næringen lånt 99 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 132 milliarder kroner ved utgangen av mai 2012. Utlån til utenriks sjøfart og rørtransport utgjorde 7,0 prosent av totale næringsfordelte utlån ved utgangen av juli i år.

Stabil vekst i totale næringsutlån

Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og finansieringsselskaper til alle næringer var 1 426 milliarder kroner ved utgangen av juli i år. Sammenliknet med utgangen av juli i fjor har totale næringsutlån økt med 30,8 milliarder kroner, noe som tilsvarer 2,2 prosent. Tolvmånedersveksten for totale næringsutlån var omtrent uendret fra forrige måned.