149090_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149090
Fallende boliglånsvekst
statistikk
2014-03-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fallende boliglånsvekst

Frem til utgangen av januar 2014 var tolvmånedersveksten i utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdningene 7,2 prosent. Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med måneden før.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Januar 2013Januar 2014Januar 2013 - Januar 2014
Banker
Forvaltningskapital4 012 8054 347 6768,3
Innskudd2 672 6602 917 0939,1
Utlån2 806 2903 087 41610,0
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 722 5481 795 9974
Utlån1 470 9701 521 4873,4

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdningene beløp seg til 1 998 milliarder kroner ved utgangen av januar 2014. Dette er en oppgang på 134 milliarder kroner fra utgangen av januar 2013. Kredittforetakene sto for 1 083 milliarder kroner av disse utlånene, mens utlån fra banker utgjorde 915 milliarder kroner.

Husholdningenes boliglånsvekst fra banker og kredittforetak er moderat fallende. Fra november til desember 2013 var det en oppgang i tolvmånedersveksten i utlån med pant i bolig, som skyldes en økning i bankpopulasjonen. Dersom det korrigeres for denne populasjonsøkningen, har det vært en sammenhengende nedgang i tolvmånedersveksten for utlån med pant i bolig de siste ni månedene, fra 8,5 prosent ved utgangen av april 2013 til 6,6 prosent ved utgangen av januar 2014.

Lavere vekst i nedbetalingslån

Husholdningenes boliglån består av utlånstypene nedbetalingslån med pant i bolig og rammelån med pant i bolig . Ved utgangen av januar 2014 var 77 prosent av husholdningenes boliglån fra banker og kredittforetak i form av nedbetalingslån med pant i bolig.

Nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdningene var 1 548 milliarder kroner ved utgangen av januar 2014. Dette er en økning på rundt 141 milliarder kroner sammenliknet med utgangen av januar 2013. Det har vært en gradvis nedgang i tolvmånedersveksten for nedbetalingslån i perioden etter april 2013, men økningen fra november til desember 2013 skyldes populasjonsøkningen.

Rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 450 milliarder kroner ved utgangen av januar 2014. Dette er en nedgang på om lag 7 milliarder kroner fra utgangen av januar 2013. Det har vært negativ tolvmånedersvekst i rammelån med pant i bolig i banker og kredittforetak de siste åtte månedene.

Økning i boliglån fra statlige låneinstitutt

Nedbetalingslån med pant i bolig fra statlige låneinstitutt til husholdningene beløp seg til 60 milliarder kroner ved utgangen av januar 2014. Disse utlånene økte med 2,1 prosent fra utgangen av januar 2013 frem til utgangen av januar 2014. Boliglån fra statlige låneinstitutter utgjør kun 2,9 prosent av husholdningenes samlede boliglån i banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt.