117326_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
117326
Lavere vekst i husholdningenes boliglån
statistikk
2013-10-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Finansforetak viser banker og kredittforetaks utlån med pant i bolig til husholdninger. Tolvmånedersveksten var 7,6 prosent ved utgangen av august 2013.

Finansforetak, balanseraugust 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere vekst i husholdningenes boliglån

Tolvmånedersveksten for banker og kredittforetaks utlån med pant i bolig til husholdninger var 7,4 prosent ved utgangen av august 2013. Dette er en nedgang fra 7,6 prosent ved utgangen av foregående måned.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
August 2012August 2013August 2012 - August 2013
Banker
Forvaltningskapital4 078 7254 116 2910,9
Innskudd2 685 6512 818 9775,0
Utlån2 777 1902 930 0665,5
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 717 9001 725 1470
Utlån1 431 6371 493 8274,3

Banker og kredittforetaks utlån med pant i bolig til husholdningene beløp seg 1 940 milliarder kroner ved utgangen av august i år, en økning fra 1 932 milliarder kroner i juli. Husholdningssektoren omfatter blant annet personlig næringsdrivende, borettslag og lønnstakere med videre. Av disse undersektorene har lønnstakere med videre klart størst andel av boliglånene fra banker og kredittforetak. Dette beløp seg til 1 840 milliarder kroner ved utgangen av august i år. Personlig næringsdrivende og borettslag hadde de resterende boliglånene, på henholdsvis 55 milliarder og 45 milliarder kroner. Fra og med mars 2012, etter sektoromleggingen, har andelene vært stabile.

Totale utlån til husholdninger fra banker og kredittforetak utgjorde 2 134 milliarder kroner ved utgangen av august 2013. Av de totale utlånene var 90,9 prosent av lånene med pant i bolig.

Lavere vekst i rammelån med pant i bolig

Utlån med pant i bolig skiller mellom utlånstypene nedbetalingslån og rammelån. Ved utgangen av august var andelen av rammelån med pant i bolig 23 prosent av husholdningenes totale boliglån fra banker og kredittforetak. Rammelånene utgjorde 453 milliarder kroner ved utgangen av august. Dette er en nedgang på i overkant av 3 milliarder kroner, eller -0,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Det har vært et svakt fall i tolvmånedersveksten for husholdningenes rammelån fra 0,9 prosent ved utgangen av juni 2013 til -0,7 prosent ved utgangen av august.

Nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdningene beløp seg 1 488 milliarder kroner ved utgangen av august i år, en økning på 137 milliarder kroner fra samme periode i fjor. De siste periodene har tolvmånedersveksten for nedbetalingslån falt fra 11,1 prosent i mars til 10,2 prosent i august 2013.

Høyere vekst i bankenes boliglån

Bankenes utlån med pant i bolig til husholdninger utgjorde 889 milliarder kroner ved utgangen av august. Dette er en økning på 57 milliarder kroner, eller 6,8 prosent, siden utgangen av august i fjor. Utlån med pant i bolig fra kredittforetak til husholdningene beløp seg 1 052 milliarder kroner ved utgangen av august, en økning på om lag 77 milliarder kroner fra august i fjor. Ved utgangen av mars 2013 var tolvmånedersveksten i boliglån om lag tre ganger høyere i kredittforetakene enn i bankene, men i den påfølgende perioden har utlånsveksten jevnet seg ut. Ved utgangen av august var tolvmånedersveksten for banker og kredittforetak henholdsvis 6,8 prosent og 7,9 prosent.