149096_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149096
Økende boliglånsvekst
statistikk
2014-06-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende boliglånsvekst

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene økte med 6,8 prosent fra utgangen av april i fjor til utgangen av april i år, opp fra 6,6 prosent i foregående tolvmånedersperiode.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
April 2013April 2014April 2013 - April 2014
Banker
Forvaltningskapital4 076 3054 301 2295,5
Innskudd2 706 7722 945 9218,8
Utlån2 893 2773 177 0809,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 721 1971 769 9573
Utlån1 478 3071 499 1091,4

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene beløp seg til 2 085 milliarder kroner ved utgangen av april 2014. Dette tilsvarer en oppgang på 133 milliarder kroner fra utgangen av april 2013. Kredittforetakene sto for 1 075 milliarder kroner av disse utlånene, utlån fra banker 949 milliarder kroner, mens utlån fra statlige låneinstitutter var 60 milliarder kroner.

Vekst i nedbetalingslån

Utlån med pant i bolig deles inn i to typer: nedbetalingslån og rammelån . Husholdningenes nedbetalingslån med pant i bolig var 1 636 milliarder kroner ved utgangen av april i år, opp 9,4 prosent fra samme tidspunkt i fjor. Til sammenligning var tolvmånedersveksten i foregående periode på 9,2 prosent, mens den frem til utgangen av april 2013 var 11,0 prosent.

Husholdningenes rammelån med pant i bolig utgjorde 448 milliarder kroner ved utgangen av april, en nedgang på 1,6 prosent sammenliknet med april i fjor. Tolvmånedersveksten i rammelån med pant i bolig har vært negativ siden utgangen av juni 2013.

Husholdningenes totale lånegjeld økte

Husholdningenes totale gjeld fra finansforetak var 2 476 milliarder kroner ved utgangen av april i år. Dette er en økning på 13 milliarder kroner fra utgangen av mars. Sammenliknet med april i fjor har husholdningenes lånegjeld økt med 154 milliarder kroner, eller 6,6 prosent.

Utlån med pant i bolig utgjorde 84,2 prosent av totale utlån til husholdningene i april 2014.

Husholdningenes nedbetalingslån ellers (inkludert leiefinansiering) var knappe 319 milliarder kroner ved utgangen av april, dette utgjorde en andel på 12,9 prosent av husholdningenes totale lånegjeld. Resten av husholdningenes lånegjeld fra finansforetak bestod av kasse-, drifts- og brukskreditt, diskonteringskreditt, boligbyggelån og andre byggelån. Til sammen utgjorde disse 2,9 prosent av husholdningenes totale lånegjeld, og beløp seg til 72 milliarder kroner ved utgangen av april i år.