149094_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149094
Mer penger på bok
statistikk
2014-05-16T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermars 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer penger på bok

Totale innskudd i norske banker var på 2 832 milliarder kroner ved utgangen av mars, en økning på 215 milliarder kroner, eller 8,2 prosent, fra utgangen av mars i fjor. Blant innenlandske sektorer var det veksten i innskudd fra ikke-finansielle foretak som var sterkest.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Mars 2013Mars 2014Mars 2013 - Mars 2014
Banker
Forvaltningskapital3 924 7244 214 4887,4
Innskudd2 617 3262 832 2658,2
Utlån2 734 1873 065 28712,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 725 0031 767 7242
Utlån1 478 8021 511 1432,2

Bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak utgjorde 593 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 538 milliarder kroner ved utgangen av mars 2013. Det utgjør en oppgang på 10,2 prosent det siste året.

Størst økning i innskudd fra statlig eide aksjeselskap

Bankinnskudd fra statlig eide aksjeselskaper beløp seg til 52 milliarder kroner ved utgangen av mars. Innskuddene fra denne sektoren økte mest blant innskuddene fra ikke-finansielle foretak, med en tolvmånedersvekst på 43,6 prosent frem til utgangen av mars.

Innskuddene fra statlig eide aksjeselskaper utgjorde 9 prosent av totale innskudd fra ikke-finansielle foretak ved utgangen av mars.

Husholdningenes innskudd økte

Bankinnskudd fra norske husholdninger beløp seg til 950 milliarder kroner ved utgangen av mars i år. Det er opp fra 891 milliarder kroner ved utgangen av mars året før, og tilsvarer en økning på 6,7 prosent.

Størsteparten av disse innskuddene kommer fra lønnstakere, som sto for 908 milliarder kroner av bankinnskuddene fra husholdningssektoren. Dette er en oppgang fra 849 milliarder kroner ved utgangen av mars 2013, tilsvarende 7,0 prosent. Vekstratene i bankinnskudd fra husholdningene er påvirket av en utvidelse av bankpopulasjonen fra og med desember i fjor.

Ikke-finansielle foretak størst på plassering i transaksjonskonti

Innskudd på transaksjonskonti beløp seg til 1 122 milliarder kroner ved utgangen av mars. Ikke-finansielle foretak og husholdninger sto for henholdsvis 407 milliarder og 242 milliarder kroner av disse. Som andel av totale transaksjonsinnskudd utgjorde dette 36 og 22 prosent.

Andre innskudd beløp seg til 1 710 milliarder kroner ved utgangen av mars, hvorav 708 milliarder kroner kom fra husholdningene. Ikke-finansielle foretak plasserte en mindre del av sine bankinnskudd som andre innskudd, drøye 186 milliarder kroner, ved utgangen av mars.

Bankenes beholdning av innskudd svinger relativt mye gjennom året. Dette skyldes blant annet tidspunktene for innbetaling av skatter og avgifter og utbetaling av feriepenger.