Finansforetak, balanseroktober 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. desember 2015 Oktober 2015 Sterk vekst i utlån til industrien
5. november 2015 September 2015 Stabil, men høy boliglånsvekst
2. oktober 2015 August 2015 Høy innskuddsvekst
4. september 2015 Juli 2015 Svakere vekst i utlån til industrien
13. august 2015 Juni 2015 Økt boliglånsvekst
3. juli 2015 Mai 2015 Økende utlånsvekst til fast eiendom
12. juni 2015 April 2015 Svakere boliglånsvekst
15. mai 2015 Mars 2015 Høy innskuddsvekst
15. april 2015 Februar 2015 Svak vekst i utlån til industrien
9. mars 2015 Januar 2015 Stabil boliglånsvekst
6. februar 2015 Desember 2014 Fortsatt jevn vekst i BSU-innskuddene
12. januar 2015 November 2014 Økende innskuddsandel
12. desember 2014 Oktober 2014 Stabil boliglånsvekst
14. november 2014 September 2014 Stabil vekst i husholdningenes innskudd
13. oktober 2014 August 2014 Stabil boliglånsvekst