196384_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196384
Høy innskuddsvekst
statistikk
2015-05-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Statistikken viser månedsbalansen for norske finansforetak. Det var en høy vekst i innskudd i mars måned.

Finansforetak, balansermars 2015

Ny inndeling av innskudd

Fra og med publisering av apriltall vil innskuddsinndelingen i balansepubliseringen for finansforetak bli noe endret. Innskuddstabellene vil oppdateres når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. Det er i hovedsak tabellene for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) som vil bli berørt av endringen. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy innskuddsvekst

Totale bankinnskudd var på 3 115 milliarder kroner ved utgangen av mars, en økning på 10 prosent fra utgangen av mars i fjor. Blant publikumssektorene var det veksten i innskudd fra ikke-finansielle foretak som var sterkest.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Mars 2014Mars 2015Mars 2014 - Mars 2015
Banker
Forvaltningskapital4 214 4864 700 80511,5
Innskudd2 832 2653 114 74910,0
Utlån3 065 2843 457 26212,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 767 7241 967 28011
Utlån1 511 1431 534 8741,6

Bankinnskudd fra innenlandske ikke-finansielle foretak utgjorde 636 milliarder kroner ved utgangen av mars i år, opp fra 585 milliarder kroner ved utgangen av mars 2014. Det utgjør en innskuddsvekst på 8,7 prosent det siste året. Bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak utgjorde drøye 20 prosent av totale innskudd ved utgangen av mars 2015.

Bankinnskudd fra innenlandske husholdninger beløp seg til 1 028 milliarder kroner ved utgangen av mars i år. Det er opp fra 958 milliarder kroner ved utgangen av mars i fjor, og tilsvarer en økning på 7,3 prosent. Husholdningenes andel av totale bankinnskudd var 33 prosent ved utgangen av mars i år.

Størst innskuddsvekst fra utenlandske kilder

Tolvmånedersveksten i innskudd fra utenlandske sektorer økte fra 3,7 prosent frem til utgangen av februar til 14,1 prosent frem til utgangen av mars. Innskuddene fra utenlandske sektorer beløp seg til 1 079 milliarder kroner ved utgangen av mars, og utgjorde dermed en andel på 35 prosent av totale innskudd. Innskudd fra utenlandske banker og finansinstitusjoner stod for 85 prosent av innskuddene fra utenlandske sektorer ved utgangen av mars. Slike interbanklån fra utenlandske kilder varierer fra måned til måned, og svingninger i valutakurser bidrar til det.

Ikke-finansielle foretak størst på plassering i transaksjonskonti

Innskudd på transaksjonskonti beløp seg til 1 230 milliarder kroner ved utgangen av mars. Innenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger sto for henholdsvis 426 milliarder og 272 milliarder kroner av disse. Som andel av totale transaksjonsinnskudd utgjorde dette henholdsvis 35 og 22 prosent.

Andre innskudd beløp seg til 1 884 milliarder kroner ved utgangen av mars, hvorav 756 milliarder kroner kom fra innenlandske husholdninger. Innenlandske ikke-finansielle foretak plasserte en mindre del av sine bankinnskudd som andre innskudd, drøye 210 milliarder kroner, i den samme perioden.