196390_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196390
Økende innskuddsandel
statistikk
2015-01-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende innskuddsandel

Kundeinnskuddene utgjorde 2 090 milliarder kroner ved utgangen av november 2014, dette tilsvarer 46,8 prosent av bankenes totale forvaltningskapital. Fra november 2009 til november 2014 har kundeinnskuddenes andel av forvaltningskapitalen økt med 6,9 prosentpoeng.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
November 2013November 2014November 2013 - November 2014
Banker
Forvaltningskapital4 184 8404 463 3706,7
Innskudd2 803 1152 935 0524,7
Utlån3 001 7623 264 8378,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 757 8811 890 0628
Utlån1 507 3231 518 4870,7
Figur 1. Banker. Finansieringskilder som andel av forvaltningskapitalen

2014 har kundeinnskuddenes andel av forvaltningskapitalen økt med 6,9 prosentpoeng.

Kundeinnskuddene økte med 141 milliarder kroner, eller 7,2 prosent fra utgangen av november 2013 til utgangen av november 2014. Som andel av forvaltningskapitalen økte kundeinnskuddene med 0,3 prosentpoeng i samme periode.

Ved utgangen av november 2014 var 8,7 prosent av innskuddene fra utenlandske kunder, opp 0,2 prosentpoeng siden utgangen av november 2013.

Betydelig andel interbanklån

Interbanklån beløp seg til 810 milliarder kroner ved utgangen av november i år, dette tilsvarer 18,1 prosent av bankenes forvaltningskapital. Fra utgangen av november 2013 til november 2014 har interbanklånene økt med 25 milliarder kroner, eller 3,2 prosent.

Interbanklån fra utenlandske banker utgjør hele 94,9 prosent av bankenes totale interbanklån. Ved utgangen av november 2014 beløp disse seg til 769 milliarder kroner, hvorav 493 milliarder kroner var i utenlandsk valuta. Interbanklånene fra utenlandske kilder varierer fra måned til måned, og svingninger i valutakurser bidrar til det.

Andelen verdipapirgjeld faller

Bankenes verdipapirgjeld utgjorde 629 milliarder kroner, eller 14,1 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av november 2014. I perioden fra november 2009 til november 2014 har andelen falt 2,1 prosentpoeng, mens andelen i perioden november 2013 til november 2014 var tilnærmet uendret. Andelene for obligasjonslånene har falt med 2,8 prosentpoeng i de siste fem årene, mens sertifikatlånene har økt med 0,7 prosentpoeng i samme periode.

Ved utgangen av november 2014 var 55,4 prosent av bankenes verdipapirgjeld lagt ut i utlandet. Andelen for verdipapirer utstedt i utlandet er uendret fra november 2013.

Økende egenkapitalandel

Fra utgangen av november 2009 til november 2014 har bankenes egenkapital som andel av total forvaltningskapital økt med 1,8 prosentpoeng, til 7,1 prosent. Bankenes egenkapital var 315 milliarder kroner ved utgangen av november 2014, hvorav opptjent egenkapital inklusiv ufordelt resultat utgjorde 221 milliarder kroner. Siden mai 2009 er det særlig den opptjente egenkapitalen som har økt i banker. Økningen i egenkapitalandelen i andel av forvaltningskapitalen bør ses i sammenheng med de nye kapital- og likviditetsstandardene for finansnæringen.