168451_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168451
Stabil vekst i husholdningenes innskudd
statistikk
2014-11-14T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserseptember 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil vekst i husholdningenes innskudd

Totale innskudd fra norske husholdninger i norske banker var 1 003 milliarder kroner ved utgangen av september, en økning på 76 milliarder kroner sammenliknet med utgangen av september i fjor.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
September 2013September 2014September 2013 - September 2014
Banker
Forvaltningskapital4 057 8734 266 6745,1
Innskudd2 732 4212 865 3124,9
Utlån2 933 8893 128 6546,6
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 731 2991 808 7214
Utlån1 494 4331 500 0230,4

Tolvmånedersveksten i husholdningenes innskudd var 8,2 prosent fram til utgangen av september, ned fra 8,3 prosent fram til utgangen av august. Veksten har vært stabil på rundt 8 prosent i alle perioder etter oktober 2013.

Størst andel fra lønnstakerne

Lønnstakere står for den største andelen av husholdningenes innskudd, som beløp seg til 960 milliarder kroner ved utgangen av september. Dette er en økning på snaut 71 milliarder kroner, eller 7,9 prosent, sammenliknet med utgangen av samme periode i fjor.

4,9 prosent økning i totale bankinnskudd

Totale bankinnskudd i norske banker var 2 865 milliarder kroner ved utgangen av september. Dette er en økning på 133 milliarder kroner, eller 4,9 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. De største innskytersektorene, i tillegg til lønnstakere, var utenlandske banker og finansinstitusjoner og private aksjeselskap med videre. Disse to sektorene sto for henholdsvis 758 milliarder kroner og 494 milliarder kroner av totale innskudd ved utgangen av september.

Bankenes beholdning av innskudd svinger relativt mye gjennom året. Dette skyldes blant annet tidspunktene for innbetaling av skatter og avgifter samt utbetaling av feriepenger.