168443_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168443
Stabil boliglånsvekst
statistikk
2014-12-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2014

Tall i artikkelen og figuren ble oppdatert 14. januar 2015.

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil boliglånsvekst

Tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger var 6,7 prosent frem til utgangen av oktober 2014, opp 0,2 prosentpoeng fra forrige måned. Sammenlignet med samme periode i fjor har tolvmånedersveksten falt med 0,3 prosentpoeng.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Oktober 2013Oktober 2014Oktober 2013 - Oktober 2014
Banker
Forvaltningskapital4 130 8284 417 9997,0
Innskudd2 786 5352 952 0235,9
Utlån2 980 5723 220 1398,0
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 706 1511 859 0559
Utlån1 490 4371 514 5961,6
Figur 1. Finansforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene beløp seg til 2 161 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp 137 milliarder kroner sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

Boliglånene utgjorde 84,3 prosent av finansforetakenes totale utlån til husholdningene ved utgangen av oktober. Husholdningenes totale lånegjeld beløp seg til 2 565 milliarder kroner.

Vekst i nedbetalingslån med pant i bolig

Utlån med pant i bolig deles inn i de to utlånstypene nedbetalingslån og rammelån. Husholdningenes nedbetalingslån med pant i bolig beløp seg til 1 713 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 9,0 prosent, opp 0,2 prosentpoeng fra utgangen av september. Nedbetalingslånene sto for 79 prosent av de totale boliglånene ved utgangen av oktober i år.

Rammelån med pant i bolig til husholdningene var 448 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var -0,9 prosent. Tolvmånedersveksten i rammelånene har vært negativ siden juni 2013.

Bankenes andel av boliglån øker

Bankenes utlån med pant i bolig til husholdningene var 1 010 milliarder kroner ved utgangen av oktober, en økning på 16 milliarder kroner fra utgangen av september. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån med pant i bolig var 12,5 prosent ved utgangen av oktober, en økning fra 12,0 prosent ved forrige måned. Bankenes andel av boliglånene fra finansforetak var på 46,7 prosent ved utgangen av oktober, dette er den høyeste andelen siden januar 2012.

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig til husholdninger beløp seg til 1 089 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten i kredittforetakenes boliglån var 2,1 prosent, en marginal nedgang fra 2,2 prosent ved utgangen av forrige måned. Kredittforetakene sto for størst andel av boliglånene ved utgangen av oktober, en andel på 50,4 prosent.

Utlån fra statlige låneinstitutter sto for de resterende boliglånene. Disse beløp seg til 62 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten i statlige låneinstitutters utlån med pant i bolig var 3,7 prosent frem til utgangen av oktober, tilnærmet uendret fra forrige måned.