218859_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218859
Svakere vekst i utlån til industrien
statistikk
2015-09-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere vekst i utlån til industrien

Tolvmånedersveksten i utlån fra norske finansforetak til industrinæringene var på 0,2 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 2,5 prosent ved utgangen av juni.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juli 2014Juli 2015Juli 2014 - Juli 2015
Banker
Forvaltningskapital4 274 2234 896 23614,6
Innskudd2 914 4813 329 37414,2
Utlån3 145 4513 584 16713,9
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 819 0361 977 5599
Utlån1 496 8451 549 2593,5

Industrinæringenes lånegjeld til norske finansforetak utgjorde 72 milliarder kroner ved utgangen av juli 2015, ned fra 74 milliarder kroner måneden før. Sammenlignet med utgangen av juli året før var lånegjelden nær uendret. Tolvmånedersveksten har ligget mellom -7,4 prosent og 2,9 prosent det siste året.

Industrien sto for 4,8 prosent av de totale næringsfordelte låneopptakene ved utgangen av juli.

Sterkere vekst i utlån til omsetning og drift av fast eiendom

Næringen omsetning og drift av fast eiendoms utestående lånegjeld til norske finansforetak var på 635 milliarder kroner ved utgangen av juli, uendret fra måneden før. Utlånene økte med 6,7 prosent fra utgangen av juli i fjor fram til utgangen av juli i år. Til sammenligning var tolvmånedersveksten i disse utlånene 6,6 prosent fram til utgangen av juni.

Omsetning og drift av fast eiendom sto for den klart største andelen av totale næringsfordelte utlån med 42,3 prosent ved utgangen av juli. Sammenlagt sto de tjenesteytende næringene for 10,7 prosent av den samme utlånsmassen.

Uendret vekst i totale næringsfordelte utlån

Totale næringsfordelte utlån beløp seg til 1 502 milliarder kroner ved utgangen av juli i år. Dette er en nedgang på 5 milliarder fra måneden før, og en økning på 76 milliarder kroner fra juli i fjor. Tolvmånedersveksten var dermed 5,3 prosent frem til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Det er ikke justert for valutakurssvingninger i vekstberegningene omtalt i artikkelen.