218855_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218855
Økende utlånsvekst til fast eiendom
statistikk
2015-07-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Omsetning og drift av fast eiendom sto for den største andelen av de totale næringsfordelte utlån fra finansforetak med 42 prosent ved utgangen av mai.

Finansforetak, balansermai 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende utlånsvekst til fast eiendom

Veksten i utlån til omsetning og drift av fast eiendom var 7,1 prosent fra utgangen av mai i fjor til utgangen av mai i år. Utlån til denne næringen beløp seg til 631 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Mai 2014Mai 2015Mai 2014 - Mai 2015
Banker
Forvaltningskapital4 292 0154 620 4207,7
Innskudd2 892 0563 066 0296,0
Utlån3 143 4033 409 6568,5
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 779 1771 921 6328
Utlån1 499 6561 557 7103,9

Omsetning og drift av fast eiendom står for den største andelen av de totale næringsfordelte utlån fra finansforetak med 42 prosent ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten til denne næringen har gradvis økt fra 3,1 prosent ved utgangen av april 2014 til 7,1 prosent til utgangen av mai i år.

Totale næringsfordelte utlån fra finansforetak har for første gang passert 1 500 milliarder kroner, og utgjorde 1 504 milliarder kroner ved utgangen av mai i år. Tolvmånedersveksten i utlånene var 5,9 prosent ved utgangen av mai, som var en oppgang på 0,9 prosentpoeng fra utgangen av april.

Utlån fra finansforetak til industrinæringen var 74 milliarder kroner ved utgangen av mai. Dette utgjorde 4,9 prosent av de totale næringsfordelte utlån fra finansforetak. Utestående utlån til industrien har vært stabilt rundt 70 milliarder kroner fra utgangen av november 2013 til utgangen av april 2015. Etter en negativ tolvmånedersvekst for både mars og april, var veksten positiv igjen for denne næringen ved utgangen av mai 2015 med 2,9 prosent.