196380_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196380
Fortsatt jevn vekst i BSU-innskuddene
statistikk
2015-02-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt jevn vekst i BSU-innskuddene

Innskudd i form av boligsparing for ungdom (BSU) økte med 4,8 milliarder kroner i løpet av 2014, opp til 36,8 milliarder kroner i desember. Dette utgjorde en økning på 14,9 prosent de siste 12 måneder.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Desember 2013Desember 2014Desember 2013 - Desember 2014
Banker
Forvaltningskapital4 270 9684 642 4298,7
Innskudd2 878 7313 087 4437,3
Utlån2 988 3073 378 71013,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 746 7051 945 09811
Utlån1 502 9241 516 4570,9
Figur 1. Innestående beløp på BSU-konti

Tolvmånedersveksten i BSU-innskuddene varierte mellom 13,5 og 14,9 prosent i 2014. Veksten var 1,4 prosentpoeng høyere de siste 12 måneder frem til utgangen av desember 2014, sammenlignet med veksten frem til utgangen av desember 2013.

I desember 2014 økte BSU-innskuddene med 2,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 7,8 prosent. Som i tidligere år ble mer enn halvparten av årets plasseringer på BSU-konti foretatt i løpet av desember. Beløp som plasseres på BSU-konti gir rett til skattefradrag, og slike tilpasninger foretas ofte før årsslutt.

Merk at en større revisjon hos en av bankene har ført til at beholdningsdata for BSU ikke er direkte sammenliknbare før og etter desember 2012. Dette påvirker tallene for tolvmånedersvekst for perioden desember 2012 - november 2013. Den stiplede linjen i figuren viser tolvmånedersveksten justert for effekten av denne revisjonen.

Økt ramme for BSU-innskudd

Rammen for i BSU-innskudd ble fra og med 1. januar 2014 økt til 25 000 per år, og til et samlet sparebeløp i ordningen på 200 000 kroner. Fra 31. desember 2013 til 31. januar 2014 økte BSU-innskuddene med 1,1 milliarder kroner. 23,0 prosent av økningen i BSU-innskuddene i 2014 kom i løpet av januar måned. Til sammenligning kom 16,1 prosent av økningen i 2013 i januar.

Forrige gang grensene i BSU-ordningen ble økt var fra og med 1. januar 2009, opp til 20 000 per år og et samlet sparebeløp på 150 000 kroner. Maksgrensene før 2009 var på henholdsvis 15 000 og 100 000 kroner. Endringen medførte en stor økning i tolvmånedersveksten for denne innskuddstypen dette året. Frem til utgangen av desember 2008 var tolvmånedersveksten i BSU-innskuddene kun 8,4 prosent. Til sammenligning var den 17,4 prosent frem til utgangen av desember 2009.