196388_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196388
Stabil boliglånsvekst
statistikk
2015-03-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil boliglånsvekst

Tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger var 6,3 prosent frem til utgangen av januar 2015, en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige måned. Sammenlignet med samme periode i fjor har tolvmånedersveksten falt med 0,7 prosentpoeng.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Januar 2014Januar 2015Januar 2014 - Januar 2015
Banker
Forvaltningskapital4 347 7354 682 3327,7
Innskudd2 917 1523 065 7695,1
Utlån3 087 4753 351 3148,5
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 792 8091 975 69710
Utlån1 521 2661 528 1740,5
Figur 1. Finansforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene beløp seg til 2 189 milliarder kroner ved utgangen av januar, 131 milliarder kroner mer enn ved samme tidspunkt i fjor. Boliglånene utgjorde 84,4 prosent av finansforetakenes totale utlån til husholdningene ved utgangen av januar.

Vekst i nedbetalingslån med pant i bolig

Utlån med pant i bolig deles inn i de to utlånstypene nedbetalingslån og rammelån. Husholdningenes nedbetalingslån med pant i bolig beløp seg til 1 741 milliarder kroner ved utgangen av januar. Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 8,3 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra utgangen av desember. Nedbetalingslånene sto for 80 prosent av de totale boliglånene ved utgangen av januar 2015.

Rammelån med pant i bolig til husholdningene var 447 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var -0,6 prosent. Tolvmånedersveksten i rammelånene har vært negativ siden juni 2013.

Bankenes andel av boliglån øker

Bankenes utlån med pant i bolig til husholdningene var 1 024 milliarder kroner ved utgangen av januar, en økning på 8,6 milliarder kroner fra utgangen av desember. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån med pant i bolig var 12,0 prosent ved utgangen av januar, en økning fra 11,1 prosent ved forrige måned. Bankenes andel av boliglånene fra finansforetak var på 46,8 prosent ved utgangen av januar, som er den høyeste andelen siden januar 2012.

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig til husholdninger beløp seg til 1 102 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i kredittforetakenes boliglån var 1,8 prosent, en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra utgangen av desember 2014. Kredittforetakene sto for størst andel av boliglånene ved utgangen av januar, en andel på 50,4 prosent.

Utlån fra statlige låneinstitutter sto for de resterende boliglånene. Disse beløp seg til 62 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i statlige låneinstitutters utlån med pant i bolig var 3,1 prosent frem til utgangen av januar, som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige måned.