196382_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196382
Svak vekst i utlån til industrien
statistikk
2015-04-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Veksten i utlån til industrinæringa var på 1,4 prosent fra utgangen av februar 2014 i fjor til utgangen av februar 2015. Utlånsveksten har vært positiv i årets to første måneder.

Finansforetak, balanserfebruar 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i utlån til industrien

Veksten i utlån til industrinæringa var på 1,4 prosent fra utgangen av februar i fjor til utgangen av februar i år. Etter en negativ tolvmånedersvekst gjennom store deler av fjoråret, har utlånsveksten vært positiv i årets to første måneder.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Februar 2014Februar 2015Februar 2014 - Februar 2015
Banker
Forvaltningskapital4 330 1534 620 5496,7
Innskudd2 905 6633 073 4625,8
Utlån3 094 8213 381 2669,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 769 4011 916 7968
Utlån1 517 0771 513 573-0,2

Utlån fra norske finansforetak til industrinæringa var 70 milliarder kroner ved utgangen av februar. Dette er en nedgang på 2 milliarder fra utgangen av januar. Utestående utlån til næringen har vært stabil på rundt 70 milliarder kroner siden utgangen av november 2013, og utgjorde 4,8 prosent av totale næringsfordelte utlån ved utgangen av februar.

Totale næringsfordelte utlån fra finansforetak var 1 468 milliarder kroner ved utgangen av februar i år, som er tilnærmet uendret sammenliknet med utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i utlånene var på 4,1 prosent ved utgangen av februar. Dette er en marginal nedgang fra 4,2 prosent ved utgangen av januar.

Omsetning og drift av fast eiendom sto for den største andelen av de næringsfordelte utlånene ved utgangen av februar, med 42 prosent av utlånene. Utlån til denne næringen beløp seg til 616 milliarder kroner, og hadde en vekst på 5,2 prosent fra utgangen av februar i fjor til utgangen av februar i år.