218857_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218857
Økt boliglånsvekst
statistikk
2015-08-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt boliglånsvekst

Boliglån til husholdninger økte med 7,4 prosent fra utgangen av juni i fjor til utgangen av juni i år. Dette er en økning fra 7,2 prosent ved utgangen av mai. Sammenlignet med juni i fjor er tolvmånedersveksten 0,8 prosentpoeng høyere ved utgangen av juni i år.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juni 2014Juni 2015Juni 2014 - Juni 2015
Banker
Forvaltningskapital4 308 9874 712 2409,4
Innskudd2 936 7703 193 6828,7
Utlån3 165 8263 473 3579,7
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 815 5751 919 1376
Utlån1 500 4531 544 1562,9
Figur 1. Finansforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger

Boliglånene utgjorde 85 prosent av finansforetakenes totale utlån til husholdningene. Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene var på 2 271 milliarder kroner ved utgangen av juni i år. Det er en økning på 157 milliarder kroner siden utgangen av juni i fjor.

Høyere vekst i nedbetalingslån

Utlån med pant i bolig deles inn i utlånstypene nedbetalingslån og rammelån. 81 prosent av boliglånene var nedbetalingslån ved utgangen av juni, og disse beløp seg til 1 828 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i nedbetalingslån til husholdningene var på 9,7 prosent ved utgangen av juni, en økning fra 9,5 prosent måneden før.

Rammelån med pant i bolig til husholdninger var på 443 milliarder kroner ved utgangen av juni, en nedgang på 1,5 milliarder kroner siden foregående måned. Tolvmånedersveksten i husholdningenes rammelån med pant i bolig har vært negativ siden juni 2013, og var ved utgangen av juni på -1,0 prosent.

Økt utlånsvekst i banker og kredittforetak

97 prosent av alle boliglån gis av banker og kredittforetak, og disse beløp seg til 2 209 milliarder kroner ved utgangen av juni. Dette er en økning på 156 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor og tilsvarer en tolvmånedersvekst på 7,6 prosent. Sammenlignet med juni i fjor er tolvmånedersveksten 0,9 prosentpoeng høyere ved utgangen av juni i år.

Utlån fra statlige låneinstitutter sto for de resterende boliglånene til husholdningene. Dette beløp seg til 62 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten i disse utlånene med pant i bolig var 1,6 prosent, en nedgang fra 1,9 prosent i forrige måned.