218863_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863
Stabil, men høy boliglånsvekst
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil, men høy boliglånsvekst

Tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger var på 7,7 prosent ved utgangen av september, som er uendret siden utgangen av juli. Sammenlignet med september i fjor var derimot tolvmånedersveksten 1,1 prosentpoeng høyere ved utgangen av september i år.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
September 2014September 2015September 2014 - September 2015
Banker
Forvaltningskapital4 266 6744 884 43414,5
Innskudd2 865 3123 300 07615,2
Utlån3 128 6553 608 17115,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 808 7211 996 21910
Utlån1 500 0231 573 1684,9
Figur 1. Finansforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene var på 2 309 milliarder kroner ved utgangen av september i år. Det er en økning på 165 milliarder kroner fra samme periode i 2014. Man må tilbake til juni 2013 for å finne en like høy tolvmånedersvekst i boliglån.

Finansforetakenes totale utlån til husholdningene beløp seg til 2 731 milliarder kroner ved utgangen av september, hvorav boliglånene utgjorde 85 prosent. I de resterende 423 milliarder kroner som husholdningene hadde i lånegjeld, var tolvmånedersveksten på 5,4 % ved utgangen av september. Andre nedbetalingslån og kasse-, drifts- og brukskreditt (som inkluderer kredittkortgjeld) utgjorde henholdsvis 79 og 15 prosent av disse utlånene.

Flest utlån fra banker og kredittforetak

De aller fleste utlån til husholdningene gis av banker og kredittforetak. Disse utlånene utgjorde 90 prosent av alle utlån, og beløp seg til 2 453 milliarder kroner ved utgangen av september.

Utlån fra statlige låneinstitutter og finansieringsselskaper sto for de resterende utlånene til husholdningene. Disse beløp seg til henholdsvis 8 og 2 prosent av totale utlån ved utgangen av september.

Tips for å finne tallene i statistikkbankenÅpne og lesLukk

For å finne frem til tallene i teksten må man kombinere statistikkbanktabellene 09562, 09563, 09564 og 10769, tabell 09560 kan også brukes for totale utlån til husholdningene. Merk at spesifiseringen av utlånstyper varier i de ulike tabellene.