218861_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218861
Høy innskuddsvekst
statistikk
2015-10-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Finansforetak, balanser august 2015.

Finansforetak, balanseraugust 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy innskuddsvekst

Totale bankinnskudd var på 3 385 milliarder kroner ved utgangen av august. Det er en økning på 16 prosent fra samme periode i fjor. Blant innenlandske sektorer var det veksten i innskudd fra husholdningene som var sterkest.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
August 2014August 2015August 2014 - August 2015
Banker
Forvaltningskapital4 275 3665 001 48517,0
Innskudd2 920 2163 384 91715,9
Utlån3 128 8273 581 00714,5
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 788 1411 983 05611
Utlån1 482 3771 568 0915,8
Figur 1. Banker. Totale innskudd og tolvmånedersvekst

Bankinnskudd fra innenlandske husholdninger beløp seg til 1 077 milliarder kroner ved utgangen av august i år. Det er opp fra 1 012 milliarder kroner ved utgangen av august i fjor, og tilsvarer en økning på 6,4 prosent. Som andel av totale innskudd utgjorde husholdningenes bankinnskudd 32 prosent ved utgangen av august.

Bankinnskudd fra innenlandske ikke-finansielle foretak utgjorde 624 milliarder kroner ved utgangen av august. Ved samme periode i 2014 var beløpet på 602 milliarder kroner. Det utgjør en innskuddsvekst på 3,6 prosent det siste året. Bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak utgjorde 18 prosent av totale innskudd ved utgangen av august.

Størst andel innskudd fra utenlandske kilder

Innskuddene fra utenlandske sektorer beløp seg til 1 307 milliarder kroner ved utgangen av august, og utgjorde dermed en andel på 39 prosent av totale innskudd. Innskudd fra utenlandske banker og finansinstitusjoner stod for 87 prosent av innskuddene fra utenlandske sektorer ved utgangen av august. Slike interbanklån fra utenlandske kilder varierer fra måned til måned, og påvirkes blant annet av endringer i valutakurser.

Husholdninger størst på plassering i transaksjonskonti

Innskudd på transaksjonskonti beløp seg til 2 131 milliarder kroner ved utgangen av august. Innenlandske husholdninger og ikke-finansielle foretak sto for henholdsvis 966 milliarder og 515 milliarder kroner av disse. Som andel av totale transaksjonsinnskudd utgjorde dette henholdsvis 45 og 24 prosent.

Andre innskudd beløp seg til 1 254 milliarder kroner ved utgangen av august, hvorav sektorene innenlandske husholdninger og ikke-finansielle foretak sto for om lag 110 milliarder kroner hver.

Ny innskuddsspesifikasjonÅpne og lesLukk

Det ble innført ny innskuddsspesifikasjon i rapporteringen fra banker fra og med april 2015. Det gjør at beholdningstall fordelt på innskuddstype før april ikke er sammenliknbare med senere perioder. Bakgrunnen for omleggingen er en tilpasning av pengemengdestatistikken til den europeiske sentralbankens (ECB) definisjoner, for mer informasjon se Pengemengdestatistikken.

Skift fra andre innskudd til transaksjonsinnskuddÅpne og lesLukk

Transaksjonsinnskuddene økte med 774 milliarder kroner eller 63 prosent fra mars til april, mens andre innskudd gikk ned med 833 milliarder kroner eller 44 prosent. De store endringene kom som følge av nye definisjoner av transaksjonsinnskudd og andre innskudd.

Kravet for hvorvidt et innskudd skal grupperes som andre innskudd er noe strengere ved ny innskuddsspesifikasjon enn tidligere. Det skal nå foreligge avtalt løpetid og/eller oppsigelsesfrist eller et forhåndsbestemt formål, dersom et innskudd skal plasseres under andre innskudd. Dette har medført at flere typer sparekonti har blitt flyttet fra andre innskudd til transaksjonsinnskudd.