168449_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168449
Stabil boliglånsvekst
statistikk
2014-10-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseraugust 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil boliglånsvekst

Tolvmånedersveksten i boliglån var 6,5 prosent frem til utgangen av august 2014. Dette er uendret fra forrige måned. Sammenlignet med samme periode i fjor har tolvmånedersveksten falt med 0,8 prosentpoeng.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
August 2013August 2014August 2013 - August 2014
Banker
Forvaltningskapital4 116 2914 275 3663,9
Innskudd2 818 9902 920 2163,6
Utlån2 930 0663 128 8276,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 725 1471 788 1414
Utlån1 493 8271 482 377-0,8
Figur 1. Finansforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene beløp seg til 2 130 milliarder kroner ved utgangen av august, opp 130 milliarder kroner sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Boliglånene utgjorde 84,3 prosent av finansforetakenes totale utlån til husholdningene ved utgangen av august. Husholdningenes totale lånegjeld beløp seg til 2 527 milliarder kroner.

Avtakende vekst i nedbetalingslån med pant i bolig

Utlån med pant i bolig deles inn i de to utlånstypene nedbetalingslån og rammelån . Husholdningenes nedbetalingslån med pant i bolig beløp seg til 1 684 milliarder kroner ved utgangen av august. Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 8,8 prosent, en marginal nedgang fra 8,9 prosent ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten i nedbetalingslånene har vært avtakende siden april i år, da den lå på 9,4 prosent. Nedbetalingslånene sto for 79 prosent av de totale boliglånene ved utgangen av august i år.

Rammelån med pant i bolig til husholdningene var 446 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var -1,4 prosent, en økning fra -1,6 prosent forrige måned. Tolvmånedersveksten i rammelånene har vært negativ siden juni 2013.

Fortsatt størst andel boliglån fra kredittforetakene

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig til husholdninger beløp seg til 1 077 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten i kredittforetakenes boliglån var 2,4 prosent, en nedgang fra 2,6 prosent ved utgangen av forrige måned. Kredittforetakene sto for størst andel av boliglånene ved utgangen av august, en andel på 50,6 prosent.

Bankenes utlån med pant i bolig til husholdningene var 992 milliarder kroner ved utgangen av august, en økning fra 984 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån med pant i bolig var 11,6 prosent ved utgangen av august, en økning fra 11,3 prosent i forrige måned. Bankenes andel av boliglånene er på 46,6 prosent.

Utlån fra statlige låneinstitutter sto for de resterende boliglånene, som beløp seg til 61 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten i statlige låneinstitutters utlån med pant i bolig var 2,8 prosent frem til utgangen av august, en nedgang fra 3,0 prosent ved utgangen av forrige måned.