Finansforetak, balanserapril 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. mai 2008 Mars 2008 Uventet fall i innskuddsdekningen
11. april 2008 Februar 2008 Rammelån stadig mer populært
7. mars 2008 Januar 2008 Oppsving i boligsparing for ungdom
8. februar 2008 Desember 2007 Kraftig økning i bankenes sertifikatgjeld
11. januar 2008 November 2007 Overraskende økning i garantert sparing
7. desember 2007 Oktober 2007 Nedgang i garantert sparing
9. november 2007 September 2007 Boliglånene stiger i tregere marked
5. oktober 2007 August 2007 Bankenes gjeldssammensetning lite endret
7. september 2007 Juli 2007 Utlån til lønnstakere mer enn tredoblet
10. august 2007 Juni 2007 Statsbankene taper markedsandel
6. juli 2007 Mai 2007 Stor økning i utlån til eiendomsdrift
8. juni 2007 April 2007 Økt innskuddsdekning for foretakslån
15. mai 2007 Mars 2007 Låner for å spare
13. april 2007 Februar 2007 Sterk vekst i rammelån med pant i bolig
9. mars 2007 Januar 2007 Bankenes innskuddsdekning faller