4512_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4512
Rammelån stadig mer populært
statistikk
2008-04-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rammelån stadig mer populært

Kredittforetakenes og bankenes samlede utlån med pant i bolig til husholdinger har steget med 33 prosent siden februar 2006. Rammelån med pant i bolig har hatt den kraftigste veksten i denne perioden.

Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig. Januar 2006-februar 2008. Millioner kroner

Utlån med pant i bolig, bestående av rammelån og nedbetalingslån, har steget kraftig de siste årene. Kredittforetakenes og bankenes samlede utlån med pant i bolig til husholdinger utgjorde 1 296 milliarder ved utgangen av februar 2008. Dette er en økning på 322 milliarder, eller 33 prosent, sammenlignet med februar 2006. Sammenlignet med februar i fjor har denne typen lån økt med 165 milliarder, eller 14,5 prosent.

Porteføljeflyttinger

Nedgang i bankenes utlån og vekst i kredittforetakenes utlån i samme periode er i stor grad knyttet til konsern- eller gruppeinterne porteføljeflyttinger av lån fra banker til kredittforetak. Porteføljeflyttinger har blitt mer utbredt etter at en ny forskrift for obligasjoner med fortrinnsrett ble innført 1. juni 2007 (se ramme). Grunnet porteføljeflyttinger gir utlånsveksten for hver finansinstitusjonstype (banker eller kredittforetak) isolert sett ikke det fullstendige bilde, og derfor bør banker og kredittforetak sees i sammenheng når den reelle veksten skal vurderes.

Bankenes utlån øker mest

Bankenes utlån med pant i bolig var 1 158 milliarder ved utgangen av februar 2008. Det er en økning på 8,5 milliarder fra januar. Økningen kom etter to måneder med nedgang i denne typen utlån.

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig utgjorde 138 milliarder ved utgangen av februar 2008, en økning på 1,5 milliarder fra januar. Dette er en kraftig nedgang i månedsveksten sammenlignet med foregående perioder. I månedene fra oktober 2007 til januar 2008 var veksten i snitt på nær 16 milliarder, eller 15 prosent.

Den sterke veksten i kredittforetakenes utlån i fjerde kvartal 2007, og nedgangen i bankenes utlån i samme periode, kan i stor grad tilskrives porteføljeflyttinger av lån fra bankene til kredittforetakene. Fra januar til februar 2008 så man imidlertid vekst både i bankenes og kreditforetakenes utlån med pant i bolig.

Banker og kredittforetak. Rammelån med pant i bolig. Januar 2006-februar 2008. Millioner kroner

Rammelånene står for økningen

Rammelån med pant i bolig har økt sterkt siden januar 2006, da denne typen lån ble bredt lansert. Ved utgangen av februar 2008 utgjorde bankenes og kredittforetakenes rammelån med pant i bolig til husholdinger totalt 224 milliarder. Dette er en økning på 117 milliarder, eller hele 109 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Fra januar til februar 2008 økte rammelånene med 10,5 milliarder. Dette er den fjerde høyeste (absolutte) månedsveksten noensinne. Den høyeste månedsveksten var fra oktober til november i fjor, da rammelånene økte med nær 12 milliarder.

Nedbetalingslån med pant i bolig utgjorde 1 072 milliarder ved utgangen av februar 2008. Det er en økning på nær 48 milliarder, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor, men en nedgang på 500 millioner fra foregående måned

Obligasjoner med fortrinnsrett

Ny forskrift for obligasjoner med fortrinnsrett trådte i kraft 1. juni 2007. Forskriften gjelder for kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene kalles ofte også boligobligasjoner, fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje og har fortrinnsrett før annen gjeld. Det er per dags dato tre kredittforetak som utsteder denne typen obligasjoner, men flere andre kredittforetak har signalisert at de vil starte utstedelse av boligobligasjoner i tiden fremover.